Aktuality

Harmonogram vývozu odpadu 2022

05.01.2022 09:05

Harmonogram vývozu komun.odpadu v obci Nenince 2022.pdf (261,9 kB)
Harmonogram triedeného odpadu 2022.pdf (206,4 kB)
 

NÍZKOPRAHOVÉ OČKOVANIE - 3.1.2022 + rozpis očkovania VKOC a VOS BBSK - 1. týždeň (2022)

31.12.2021 11:42

Intervenčný tím MZSR v spolupráci so Zdravými regiónmi a Záchrannou zdravotnou službou SR bude dňa 03.01.2022 v priestoroch Športovej haly vo Veľkom Krtíši, v čase od 9:00 hod. – 14:00 hod. realizovať  nízkoprahové očkovanie pre prihlásených, ale aj pre neprihlásených obyvateľov okresu Veľký Krtíš.

 

Termíny očkovania:

 

9:00 hod. – 9:30 hod.                     - obce Suché Brezovo; Horné Strháre; Senné; Želovce

 

9:30 hod. – 10:00 hod.                  - obce Bátorová; Nenince; Čebovce; Vinica; Kosihovce; Kováčovce; Malá Čalomija; Slovenské Ďarmoty; Kiarov; Nová Ves; Šuľa

 

10:00 hod. – 10:30 hod.                - obce Dačov Lom; Veľké Zlievce; Malé Zlievce; Pôtor aj Žihľava; Dolné Plachtince; Stredné Plachtince; Horné Plachtince; Príbelce; Obeckov

 

10:30 hod. – 11:00 hod.                - obce Dolná Strehová; Vieska; Modrý Kameň

 

11:00 hod. – 13:00 hod.                - mesto Veľký Krtíš

 

13:00 hod. – 14:00 hod.                - NEPRIHLÁSENÍ

 

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali takto určené časy, aby sme sa vyhli nekontrolovateľnému davu a zbytočným nepríjemnostiam. Vopred ďakujeme za Vašu ohľaduplnosť a toleranciu. 

 

 

 

Prajem Vám pekný deň a buďte zdraví...

 

 

Ing. Blanka Šuloková

 

Vedúca odboru krízového riadenia  | Okresný úrad Veľký Krtíš

 

BBSK_ockovanie_VKOC_VOS_1_2022.pdf (283749)

Rozpis očkovania VKOC a VOS BBSK - 50. týždeň

10.12.2021 09:43

Mikuláš

30.11.2021 19:46

Vyhlásenie núdzového stavu

25.11.2021 18:57

Vyhlásenie núdzového stavu.pdf (345766)

Núdzový stav od 25.11.2021

25.11.2021 18:53

TS_vyhlášky_prevádzky_HP_rúška_OTP_zamestnanie.docx (60436)
nudzovy stav 25_11_021_final.pdf (205299)
 

Úhrada daní a poplatkov

23.11.2021 19:04

Vykurovanie - upozornenie

16.11.2021 19:24

Vážení občania,

 

s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

 

Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

 

a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo

spotrebiče na kvapalné palivá

b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

 

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

 

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

 

 

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to

nezvládnete sami nechajte to na odborníka - kominára

 

Vykurovanie - brožúrka.pdf (496719)
vykurovanie - usmernenie 2021.doc (109568)

 

Očkovanie do 21.11.2021

16.11.2021 19:18

Mobilné očkovanie v Neninciach 19.9.2021

16.09.2021 18:41

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>