Aktuality

Divadlo - Páratlan páros

14.05.2023 09:33

Oznamujeme občanom, že 3. júna 2023 so začiatkom o 19-tej hodine sa v miestnom kultúrnom dome uskutoční divadelné predstavenie s názvom „Páratlan páros“ v prevedení hercov zo štúdia Bánfalvy. Vstupné 10 euro. Lístky si môžete zakúpiť na miestnom obecnom úrade a u p. Žofii Balkovej v dennom stacionári.

Olympijský deň detí 1.6.2023

12.05.2023 09:50

Športový tábor 7-11.8.2023

10.05.2023 09:30

Materská škola ROZPRÁVKVO

06.05.2023 09:21

ZBER ODPADU 6.5.2023

01.05.2023 09:26

Spolok poľovníkov PSV Nenince pozýva všetkých zodpovedných občanov na ZBER ODPADU, ktorý organizuje LUISZ dňa 6. mája. Zraz bude o 9.00 hod pred KULTÚRNYM DOMOM.
Na konci dňa srdečne privítame všetkých účastníkov na bezplatný guláš z diviny a na čapované pivo v našom stánku.

Spoluorganizátormi, podporovateľmi a účastníkmi tejto verejnoprospešnej aktivity sú:
1. LUISZ - Lukanényei Ifjúsági Szervezet
2. Poľovnícky spolok PSV Nenince
3. Obecný úrad a zastupiteľstvo obce Nenince
4. Deti z Krúžku milovníkov prírody a poľovníctva pri ZŠ s Mš Nenince.
Partner: Upracme Slovensko, Lidl

Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom

03.04.2023 09:20

Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom obce Nenince, že v dňoch 4.4. a 6.4.2023 sa bude vykonávať odpočet stavov elektromerov, preto prosia občanov o sprístupnenie svojich zariadení a pozatváranie si psov. Za pochopenie ďakujeme.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši upozorňuje občanov

23.03.2023 09:18

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši upozorňuje občanov : Na základe zákona o ochrane pred požiarmi fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Ďalej horľavé látky je potrebné pred začatím spaľovania uložiť do upravených hromád mimo požiarne nebezpečného priestoru od okolitých objektov a skladovaných alebo uložených horľavých materiálov. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia môžu spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve len po splnení opatrení uvedených vo vyhláške o požiarnej prevencii. Nesplnením týchto podmienok okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru túto činnosť zakáže a uloží pokutu až do výšky od 331 do 16 596 eur. Vážení spoluobčania ! Naším spoločným cieľom je dodržať uvedené právne predpisy o ochrane pred požiarmi a tým chrániť zdravie našich spoluobčanov ich majetky a prírodu okolo nás.

Harmonogram vývozu triedeného a komun.odpadov 2023

28.12.2022 10:07

Harmonogram vývozu triedeného odpadu 2023-Osztályozott hulladék gyűjtésének harmonogramja 2023.pdf (209,1 kB)
Harmonogram vývozu komun.odpadu v obci Nenince 2023 - Háztartási szilárd hulladék gyűjtésének harmonogramja Lukanénye községben 2023.pdf (260,5 kB)
 

Mikuláš prichádza!

29.11.2022 18:54

Pozvánka 25.11.2022

23.11.2022 11:31

Starosta obce Nenince pozýva občanov obce na slávnostné ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Nenince, ktoré sa uskutoční

25. novembra 2022, v piatok, so začiatkom o 18,00-tej hodine vo veľkej sále Obecného domu Neninciach. Každého záujemcu srdečne očakávame.

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>