Aktuality

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29.03.2020

30.03.2020 11:13

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29.03.2020.pdf (232088)

COVID-19 : Opatrenia od 25.3.2020

25.03.2020 11:12

V zmysle uznesenia ústredného krízového štábu zo dňa 24.3.2020 Vám oznamujeme nasledovné dôležité zmeny ktoré nadobudli platnosť dnešným dňom:

 • Školy a materské školy ostanú zatvorené od 30. marca až do odvolania.
 • V nedeľu budú zatvorené všetky predajne potravín, lekárne, obchody so zeleninou, ovocím či mäsom, predajne novín a časopisov
 • Nosenie ochranných rúšok je povinnosťou! Mimo bydliska aj na verejnom priestranstve aj na pracovisku.
 • Seniori budú mať vyhradené špeciálne otváracie hodiny v obchodoch od 9:00 do 12:00 hod.
 • Je vyhlásený núdzový stav pre zariadenia sociálnych služieb, denný stacionár v Neninciach je naďalej mimo prevádzky pre klientov, pracovníčky DS sú v telefonickom kontakte s klientmi a poskytujú potrebnú pomoc
 • Terénna opatrovateľská služba v obci je naďalej v prevádzke, prosíme opatrovateľky, aby prísne dodržiavali vydané pokyny pri poskytovaní starostlivosti

Ďalej oznamujeme nasledovné:

 • Pošta v Neninciach je otvorená denne od 8:00 do 13:00 v sobotu a v nedeľu je zatvorená.
 • Hraničný priechod Slov.Ďarmoty – Balašské Ďarmoty je naďalej uzatvorený pre pešiu a osobnú cestnú dopravu
 • Pani doktorka Bomborová prosí svojich pacientov, aby namiesto osobného kontaktu uprednostnili telefonický kontakt
 • Ďalej oznamujeme tým našim občanom, ktorí ešte nemajú ochranné rúško, že si môžu prísť prevziať do vestibulu kultúrneho domu denne od 8:00 do 11:00 hodiny.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA: ZOSTAŇME DOMA AJ CEZ VÍKEND!! POVINNENOSME RÚŠKA, DÁVAJTE SI POZOR NA SEBA, NA SVOJU RODINU A BUĎME K SEBE OHĽADUPLNÍ!! IBA SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME.

 

Usmernenie hlavného hygienika SR COVID-19 - piata aktualizácia

20.03.2020 11:36

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia.pdf (462884)

Odporúčanie Regionáleho úradu Verejného zdravotníctva vo V. Krtíši

19.03.2020 11:02

Čo robiť a nerobiť v karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19

A kto má výnimku?

 

Od 13.03.2020 od 07:00 hod až do odvolania ste povinní bezprostredne  po návrate zo zahraničia na Slovensko, oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii. Ak potrebujete PN, lekár Vám ju vystaví a zašle do Sociálnej poisťovne a zamestnávateľovi.

Povinná domáca karanténa sa nevzťahuje na:

 • Vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru.
 • Títo pracovníci fungujú v prísnom hygienickom režime, používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzujú kontakt s personálom v zahraničí (len na podpisovanie dodacích listov v jednorazových rukaviciach), vozidlo majú vybavené dezinfekčnými prostriedkami k pravidelnému dezinfikovaniu rúk a kabíny).  
 • Karanténa sa nevťahuje ani ich rodinných príslušníkov.
 • Musíme si všetci  uvedomiť, že bez týchto ľudí  by sme nemali čo jesť, piť, nemali by sme lieky, zdravotnícky materiál a iný potrebný tovar.

Ak sa na Vás povinná karanténa vzťahuje, tak:

 • sledujte svoj zdravotný stav, v prípade náhleho nástupu príznakov ako:  horúčka, suchý dráždivý kašeľ, dýchavičnosť telefonicky kontaktujte ošetrujúceho lekára, ak je víkend obráťte sa na call centrá Úradu verejného zdravotníctva, Ministerstva zdravotníctva SR, Národného centra zdravotníckych informácií. Len vo vážnych prípadoch kontaktuje linku 155.  
 • zdržte sa sociálnych kontaktov (nenavštevujte svojich priateľov a rodinu,  návštevy ani neprijímajte),
 • zdržte sa akéhokoľvek cestovania,
 • nechoďte do práce,
 • ak potrebujete nakúpiť poproste rodinu, priateľov aby Vám nákup nechali na určenom mieste, prípadne využite službu donášky stravy do domácnosti (reštaurácie, pizzérie a pod.). Ak to nie je možné, choďte do obchodu v čase keď tam nie je veľa ľudí a zoznam vecí si pripravte dopredu, samozrejme s ochrannou rúškou na tvári,
 • používajte každý svoj vlastný uterák, častejšie dezinfikujte kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate ( prípravky s obsahom chlóru alebo alkoholu).
 • v prípade potreby chirurgického ošetrenia (napr. pri úraze, zlomenine) najprv telefonicky kontaktuje chirurgickú ambulanciu a dohodnite si konkrétny čas ošetrenia. Takisto postupujte pri potrebe iného odborného vyšetrenia. Keďže ste v karanténe ste potencionálnym rizikom šírenia vírusu a preto Vás vyzývame, aby ste boli ohľaduplní voči ošetrujúcemu personálu a tiež ľuďom v čakárni.  Ošetrujúci personál sa pred Vašim príchodom musí zabezpečiť špeciálnymi ochrannými pracovnými prostriedkami. A po Vašom odchode sa musia vydezinfikovať všetky priestory v ktorých ste sa nachádzali.

Nechápte prosím povinnú karanténu ako väzenie. Môžete vychádzať aj na dvor prípadne do záhradky pri svojom dome, vyvenčiť svojho psíka, prípadne ísť na zdravotnú prechádzku do prírody (kde sa nezdržiavajú ľudia). Pobyt na čerstvom vzduchu a hlavne slnečné lúče nám posilňujú obranyschopnosť pred vírusovými ochoreniami, dodávajú nám vitamín D, ale je to aj veľmi účinná psychohygiena.  

Chceli by sme poprosiť všetkých ľudí, aby boli k sebe ohľaduplní a radšej jeden druhému pomáhali a nenahlasovali na náš  úrad absolútne neopodstatnené prípady porušenia povinnej karantény. Pokiaľ chcete niekoho udať,  zvážte či naozaj ide o porušenie povinnej karantény.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 19.3.2020

19.03.2020 10:40

karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020.pdf (392085)

Ochranné rúška pre tých, krotí ešte nemajú a súrne potrebujú!

17.03.2020 23:32

Úradné hodiny obecného úradu

16.03.2020 11:16

Opatrenie UVZSR o zákaze a obmedzení prevádzok 15.3.2019

16.03.2020 09:27

opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok-1.PDF (186568)

Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020

13.03.2020 17:55

Železničná doprava

Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 7:00 hod premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava

Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od zajtra, 7:00 hod

Kamiónová preprava tovaru

Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava

Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od zajtra 7:00 hod pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

Letecká doprava

Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení Vládou SR.

Pošta

Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

Karanténa

- povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (akýkoľvek štát) – nedodržanie sa trestá pokutou do výška 1 650 eur

Školy

- od pondelka 16. marca zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti

- posun maturít o 2 týždne – odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy

Hranice

- veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria.

Voľnočasové aktivity

- od 13. marca - zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték, fitness centier, kúpeľov

- zatvorenie kultúrnych zariadení – divadlá, kiná, múzeá

- pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur

- zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach

Nakupovanie

- počas víkendu 14. – 15. marca (najbližší víkend) v obchodných centrách možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky, otvorené sú aj novinové stánky

- pondelok 16. marca sa na krízovom štábe vyhodnotí situácia a rozhodne sa čo ďalej

Služby pre občanov

- obmedzenie otváracích hodín na klientských centrách, či okresných úradoch na tri hodiny denne

- obmedzenie fungovanie sociálnej poisťovne – agendu vybavujte emailom alebo telefonicky

- špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobne

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov - platne od pondelka 16.3.2020

13.03.2020 17:33

Všeobecne

Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

    Na úseku dokladov a dopravných evidencií

 1. Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené. Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.
 2. Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru (ďalej len „zamestnanec oddelenia dokladov“) budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:
  1. občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.
  2. vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.
  3. cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.
 3. Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.
 4. Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;
 5. Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

 1. Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom slovensko.sk - sú podľa             § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.
 2. Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx) 
 3. Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.
 4. V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.
 5. Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov
 6. V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk
 7. Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.
 8. Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.
 9. Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.
 10. Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.
 11. Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>