ZBER ODPADU 6.5.2023

01.05.2023 09:26

Spolok poľovníkov PSV Nenince pozýva všetkých zodpovedných občanov na ZBER ODPADU, ktorý organizuje LUISZ dňa 6. mája. Zraz bude o 9.00 hod pred KULTÚRNYM DOMOM.
Na konci dňa srdečne privítame všetkých účastníkov na bezplatný guláš z diviny a na čapované pivo v našom stánku.

Spoluorganizátormi, podporovateľmi a účastníkmi tejto verejnoprospešnej aktivity sú:
1. LUISZ - Lukanényei Ifjúsági Szervezet
2. Poľovnícky spolok PSV Nenince
3. Obecný úrad a zastupiteľstvo obce Nenince
4. Deti z Krúžku milovníkov prírody a poľovníctva pri ZŠ s Mš Nenince.
Partner: Upracme Slovensko, Lidl