Aktuality

Projekt Vianočné dieťa

16.12.2020 11:01

Neprenajímanie trhových miest s ambulantným predajom

15.12.2020 13:03

Neprenajímanie trhových miest s ambulantným predajom.pdf (117870)

Zefektívnenie systému nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Nenince

02.12.2020 16:54

kompostovanie.pdf (1157005)
komunitne-kompostovanie.pdf (1178563)
neplytvajte-potravinami.pdf (673761)
predchadzanie-vzniku-odpadov.pdf (643275)
vyuzitie-bioodpadu-zahrada.pdf (1207462)
 

Mikuláš 2020 Dec.4

29.11.2020 11:15

Výzva 26.11.2020

26.11.2020 22:06

Poprosíme obyvateľov obce, ktorí ešte nevyrovnali dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad na rok 2020, poplatky za vodné, stočné, nájomné za byty, alebo ešte majú nedoplatky z minulých rokov, aby ich  v čo najkratšom čase vyrovnali.

Platiť sa dá bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v pracovných dňoch od 8,00 do 12,00hod.

Oznam COVID-19 / 16.11.2020

16.11.2020 11:21

Oznamujeme občanom, že v budove Regionalného Úradu Verejného Zdravotníctva , Banícka 5. Veľký Krtíš ( pri tenisových kurtoch) OD 18.11.2020 V čase od 13:00 - 15:30 Budú vykonávať odber a vyšetrenie antigénovými testami na COVID-19 !

Oznámenie o prerušení distribúcie el.energie 23.11.2020

16.11.2020 08:56

Oznam COVID-19 / 6.11.2020

06.11.2020 14:13

Nariedenie ÚPSVaR V. Krtíš

29.10.2020 19:14

Harmonogram 31.10, 1.11

29.10.2020 19:10

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>