Aktuality

Spoločná zodpovednosť

28.10.2020 09:55

Uznesenie vlády SR 22.10.2020

24.10.2020 17:56

Uznesenie vlády SR 22.10.2020 - Kormányhivatal határozata 2020.10.22.pdf (207687)

Zákaz vychádzania

23.10.2020 10:22

Opatrenia ÚVZ SR od 15.10.2020

19.10.2020 18:13

final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf (142195)
Manual_pre_sport_15_10_2020.pdf (122622)
final_opatrenia_ruska_15_10.pdf (113716)
 

Oznámenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru

19.10.2020 18:09

Vážení občania,

 

s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

 

Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

 

a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo

spotrebiče na kvapalné palivá

b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

 

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

 

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

 

 

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to

nezvládnete sami nechajte to na odborníka - kominára

 

 

Vykurovanie - brožúrka.pdf (496719)
Usmernenie.pdf (999730)

 

Nariadenie registrácie chovu ošípaných

13.10.2020 19:38

Oznámenie o prerušeni distribúcie elektriny 12.10.2020

10.10.2020 19:45

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.10.2020.pdf (737639)

Vyhlásenie núdzového stavu a opatrenia ÚVZSR platné od 1.10.2020

02.10.2020 14:28

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_ruska_29_09.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

Uznesenie vlády číslo 587 - vyhlásenie núdzového stavu.pdf (149422)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie 24.9.2020

24.09.2020 17:00

VEREJNÁ VYHLÁŠKA-Rozhodnutie 24.9.2020.PDF (315138)

Opatrenie UVZSR pri ohrozeni verejného zdravia 25.06.2020 prevadzky

29.06.2020 19:10

Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_25.06.2020_prevadzky.pdf (143587)

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>