Prerušenie dodávky el. energie 20.6.2023

12.06.2023 20:04

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 20. júna 2023, v utorok, bude prerušená dodávka el.energie v obci Nenince od 8,00hod. do 15,30hod. na nasledovných odberných uliciach:

Hlavná ulica od č.d. 24 po 125, od 134 po 330, ulice Horná, Dolná, Konopisková, Janka Kráľa, Petőfiho, Mikszáthova, J. Luku, Madáchova, Školská, Pažitná, Osadná od č.d 239 po 255, od 302 po 314.

Prerušenie dodávky el. energie 20.6.2023.pdf (560,9 kB)