Aktuality

Harmonogram triedeného zberu - December 2023

28.11.2023 09:25

Oznamujeme občanom, že termíny zberu triedeného odpadu v mesiaci DECEMBER sú nasledovné:

05.12.2023 – UTOROK - PLASTY, KOVY /konzervy, plechovky/, TETRAPAKY

19.12.2023 – UTOROK - PAPIER, KARTÓNY

21.12.2023 – ŠTVRTOK - SKLO

 

Odpočet vodomerov v obci Nenince

20.11.2023 15:31

Oznamujeme občanom, že pracovníci Obecného podniku Nenince, s.r.o. budú od 21. novembra
2023 vykonávať odpočty vodomerov.

Prerušenie dodávky el. energie 16.11.2023

15.11.2023 08:55

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 16. novembra 2023, vo štvrtok, bude prerušená dodávka el.energie v obci Nenince od 8,30hod. do odstránenia poruchy na ulici Hlavná č.d. 27, Hlavná od č.d.113 po č.d.151, Madáchova 112, Mikszáthova 186 a v záhradkárskej osade Sáskút.

Prerušenie dodávky el. energie 16.11.2023.pdf (540843)

Oznámenie – komunálny odpad Nenince!

08.11.2023 15:51

Oznamujeme obyvateľom našej obce, že 13.-ho novembra, pondelok, pokračuje zber a vývoz tuhého komunálneho odpadu z domácností. Zároveň firma KOSIT WEST s.r.o Košice začína s čipovaním kuka nádob.

Preto prosíme majiteľov kuka nádob, aby dňa 13. novembra, v pondelok si vyložili také kuka nádoby pred rodinné domy, resp. byty, ktoré sú technicky v dobrom stave. Vhodné by bolo tieto nádoby označiť menom majiteľa, alebo číslom domu. (V prípade záujmu si môžete zakúpiť nové kuka nádoby na Obecnom podniku Nenince s.r.o.)

Vopred ďakujeme za pozitívny prístup k bezproblémovému zabezpečeniu zákonných povinností stanovených na zber a vývoz TKO a jeho množstevné váženie. Cieľom je evidencia a motivácia obyvateľov triediť separovaný odpad ako papier, plasty, biologický a kuchynský odpad a tým znížiť náklady spojené s odpadovým hospodárstvom.

Ďakujeme.

 

Výzva!

06.11.2023 17:02

Vyzývame tých obyvateľov obce, ktorí ešte nevyrovnali dane z nehnuteľností, poplatky za zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu za rok 2023, poplatky za vodné, stočné, nájomné   za   byty,  alebo  ešte majú  nedoplatky  z  minulých  rokov, aby  ich  vyrovnali  do 30. novembra 2023 bankovým  prevodom, poštovou poukážkou alebo  úhradou v hotovosti do pokladne Obecného úradu alebo Obecného podniku v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00hod.

Za pochopenie Vám ďakujeme!

 

Harmonogram triedeného zberu - November 2023

05.11.2023 20:08
PLASTY, KOVY /konzervy, plechovky/, TETRAPAKY: 2023.11.7 - UTOROK
PAPIER, KARTÓNY : 2023.11.21 - UTOROK
SKLO : 2023.11.29 - STREDA

 

Termíny zberu triedeného odpadu - OKTÓBER 2023

17.10.2023 19:30

PLASTY, KOVY /konzervy, plechovky/, TETRAPAKY - 18.10.2023 - STREDA

PAPIER, KARTÓNY - 24.10.2023 – UTOROK

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD- 25.10.2023 - STREDA

SKLO – 26.10.2023 – ŠTVRTOK

 

Voľby NR SR 2023

06.10.2023 10:37

Zápisnica OVK Nenince o priebehu a výsledku hlasovania.pdf (7236748)

Prerušenie dodávky el. energie 20.6.2023

12.06.2023 20:04

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 20. júna 2023, v utorok, bude prerušená dodávka el.energie v obci Nenince od 8,00hod. do 15,30hod. na nasledovných odberných uliciach:

Hlavná ulica od č.d. 24 po 125, od 134 po 330, ulice Horná, Dolná, Konopisková, Janka Kráľa, Petőfiho, Mikszáthova, J. Luku, Madáchova, Školská, Pažitná, Osadná od č.d 239 po 255, od 302 po 314.

Prerušenie dodávky el. energie 20.6.2023.pdf (560,9 kB)

 

Prerušenie dodávky el. energie 25.5.2023

14.05.2023 09:35

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 25. mája 2023, vo štvrtok, bude prerušená dodávka el.energie v obci Nenince od 8,00hod. do 15,30hod. na nasledovných odberných miestach:

Áramszolgálatatás szüneteltetése Lukanényén 2023.5.25.-Prerušenie dodávky el. energie 25.5.2025 v obci Nenince.pdf (746363) 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>