Kontakty

                    Obec Nenince

Adresa:        Hlavná 238/110, 991 26 Nenince
Telefón:       +421 47/ 45 14 030
Fax:             +421 47/ 45 14 029
Web:            www.nenince.sk
e-mail:        ocunenince@centrum.sk
 

 

Úradné hodiny:
Pondelok:       08.00 – 12:00    12:30 - 16:00
Utorok:     08.00 – 12:00    12:30 - 16:00
Streda:      08.00 – 12:00    12:30 - 16:00
Štvrtok:     08.00 – 12:00    12:30 - 16:00
Piatok:       08.00 – 12:00    12:30 - 16:00

 

Funkcia Meno Telefon e-mail
       

Starosta

Ladislav Híves

+421 47 45 14 031
+421 908 825 412

hives.ladislav66@gmail.com

 

 

 

 

Matrika

Magdaléna Nemčoková

+421 47 45 14 030

ocunenince@centrum.sk

Učtáreň

Mária Káplán

+421 47 45 14 030

ocunenince@centrum.sk

Dane a poplatky

Mária Káplán, Magdolna Híves

+421 47 45 14 030

ocunenince@centrum.sk
Stavebný úrad Peter Petržel +421 905 326 289  

 

Správa pre úrad