Aktuality

Prerušenie dodávky el. energie 20.6.2023

12.06.2023 20:04

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 20. júna 2023, v utorok, bude prerušená dodávka el.energie v obci Nenince od 8,00hod. do 15,30hod. na nasledovných odberných uliciach:

Hlavná ulica od č.d. 24 po 125, od 134 po 330, ulice Horná, Dolná, Konopisková, Janka Kráľa, Petőfiho, Mikszáthova, J. Luku, Madáchova, Školská, Pažitná, Osadná od č.d 239 po 255, od 302 po 314.

Prerušenie dodávky el. energie 20.6.2023.pdf (560,9 kB)

 

Prerušenie dodávky el. energie 25.5.2023

14.05.2023 09:35

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 25. mája 2023, vo štvrtok, bude prerušená dodávka el.energie v obci Nenince od 8,00hod. do 15,30hod. na nasledovných odberných miestach:

Áramszolgálatatás szüneteltetése Lukanényén 2023.5.25.-Prerušenie dodávky el. energie 25.5.2025 v obci Nenince.pdf (746363) 

Divadlo - Páratlan páros

14.05.2023 09:33

Oznamujeme občanom, že 3. júna 2023 so začiatkom o 19-tej hodine sa v miestnom kultúrnom dome uskutoční divadelné predstavenie s názvom „Páratlan páros“ v prevedení hercov zo štúdia Bánfalvy. Vstupné 10 euro. Lístky si môžete zakúpiť na miestnom obecnom úrade a u p. Žofii Balkovej v dennom stacionári.

Olympijský deň detí 1.6.2023

12.05.2023 09:50

Športový tábor 7-11.8.2023

10.05.2023 09:30

Materská škola ROZPRÁVKVO

06.05.2023 09:21

ZBER ODPADU 6.5.2023

01.05.2023 09:26

Spolok poľovníkov PSV Nenince pozýva všetkých zodpovedných občanov na ZBER ODPADU, ktorý organizuje LUISZ dňa 6. mája. Zraz bude o 9.00 hod pred KULTÚRNYM DOMOM.
Na konci dňa srdečne privítame všetkých účastníkov na bezplatný guláš z diviny a na čapované pivo v našom stánku.

Spoluorganizátormi, podporovateľmi a účastníkmi tejto verejnoprospešnej aktivity sú:
1. LUISZ - Lukanényei Ifjúsági Szervezet
2. Poľovnícky spolok PSV Nenince
3. Obecný úrad a zastupiteľstvo obce Nenince
4. Deti z Krúžku milovníkov prírody a poľovníctva pri ZŠ s Mš Nenince.
Partner: Upracme Slovensko, Lidl

Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom

03.04.2023 09:20

Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom obce Nenince, že v dňoch 4.4. a 6.4.2023 sa bude vykonávať odpočet stavov elektromerov, preto prosia občanov o sprístupnenie svojich zariadení a pozatváranie si psov. Za pochopenie ďakujeme.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši upozorňuje občanov

23.03.2023 09:18

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši upozorňuje občanov : Na základe zákona o ochrane pred požiarmi fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Ďalej horľavé látky je potrebné pred začatím spaľovania uložiť do upravených hromád mimo požiarne nebezpečného priestoru od okolitých objektov a skladovaných alebo uložených horľavých materiálov. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia môžu spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve len po splnení opatrení uvedených vo vyhláške o požiarnej prevencii. Nesplnením týchto podmienok okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru túto činnosť zakáže a uloží pokutu až do výšky od 331 do 16 596 eur. Vážení spoluobčania ! Naším spoločným cieľom je dodržať uvedené právne predpisy o ochrane pred požiarmi a tým chrániť zdravie našich spoluobčanov ich majetky a prírodu okolo nás.

Harmonogram vývozu triedeného a komun.odpadov 2023

28.12.2022 10:07

Harmonogram vývozu triedeného odpadu 2023-Osztályozott hulladék gyűjtésének harmonogramja 2023.pdf (209,1 kB)
Harmonogram vývozu komun.odpadu v obci Nenince 2023 - Háztartási szilárd hulladék gyűjtésének harmonogramja Lukanénye községben 2023.pdf (260,5 kB)
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>