Aktuality

MZ SR: Nové opatrenia

17.01.2022 19:55

Dobrý deň.
 
V najbližších týždňoch sa očakáva nástup nového variantu Omikron. Vláda SR preto na dnešnom rokovaní schválila nový súbor opatrení, tzv. covid manuál, na základe ktorého pripraví Úrad verejného zdravotníctva
 SR vyhlášky. Do platnosti vstúpia v stredu 19. januára 2022. V prílohe nájdete aktuálnu prezentáciu o epidemiologickej situácii a zhrnutie nových opatrení.

 
Opatrenie, ktoré sa zavádzajú budú celoslovenské. Ich základnou charakteristikou je, že nedochádza k uzatváraniu ekonomiky. Otvárajú sa aj doteraz uzatvorené služby a povoľujú ďalšie aktivity, no s jasne definovanými
 podmienkami pre ich fungovanie. Zároveň sa nanovo definujú niektoré režimy a pribúda režim OP+.
 
Vzhľadom na vysokú infekčnosť variantu Omikron sa pristupuje k úprave podmienok pre režim „OČKOVANÝ“ a „PREKONANÝ“.
 
Od 19. januára 2022 sa
skracuje doba pre režim „PREKONANÝ“ na 90 dní od odberu PCR metódou.
 
Od 1. februára 2022 sa skracuje doba pre režim „OČKOVANÝ“ na 9 mesiacov od podania poslednej dávky. Zoačkovanie tzv. booster dávkou predĺži interval o ďalších 9 mesiacov.
 
 
 
Definícia režimov
 
Základ
-     bez nutnosti preukazovať sa statusom o očkovaní, testovaní alebo prekonaní
 
OTP
-      plne zaočkované
-      testované (72h PCR/48h Ag od odberu)
-      po prekonaní Covid-19 (max. 90 dní od pozitívneho PCR testu)
 
OP
-      plne zaočkované
-      po prekonaní Covid-19viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak bola podaní do 180 dní od prekonania)
-      po prekonaní Covid-19 (max. 90 dní od pozitívneho PCR testu)
-      deti do 12 rokov a 2 mesiacov
-      dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby s platným certifikátom a platným testom (72h PCR/48h Ag od odberu)
 
OP+
-      plne zaočkované + booster dávka
-      plne zaočkované + po prekonaní Covid-19 (max. 180 dní od odberu PCR)
-      plne zaočkované + test (72h PCR/48h Ag od odberu)
-      po prekonaní Covid-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak bola podaní do 180 dní od prekonania) + test (72h PCR/48h Ag od odberu)
-      po prekonaní Covid-19 (max. 90 dní od pozitívneho PCR testu) + test (72h PCR/48h Ag od odberu)
-      deti do 12 rokov a 2 mesiacov + test (72h PCR/48h Ag od odberu)
-      deti od 12 rokov a 2 mesiacov do 18 rokov a 2 mesiacov s plným zaočkovaním + test (72h PCR a LAMP/48h Ag od odberu)
-      dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby s platným certifikátom + test (72h PCR a LAMP/48h Ag od odberu)

 

Opatrenia Omikron a Epidemiologicka situacia_220112.pdf (809270)
Opatrenia Omikron.pdf (284526)
 

Harmonogram vývozu odpadu 2022

05.01.2022 09:05

Harmonogram vývozu komun.odpadu v obci Nenince 2022.pdf (261,9 kB)
Harmonogram triedeného odpadu 2022.pdf (206,4 kB)
 

NÍZKOPRAHOVÉ OČKOVANIE - 3.1.2022 + rozpis očkovania VKOC a VOS BBSK - 1. týždeň (2022)

31.12.2021 11:42

Intervenčný tím MZSR v spolupráci so Zdravými regiónmi a Záchrannou zdravotnou službou SR bude dňa 03.01.2022 v priestoroch Športovej haly vo Veľkom Krtíši, v čase od 9:00 hod. – 14:00 hod. realizovať  nízkoprahové očkovanie pre prihlásených, ale aj pre neprihlásených obyvateľov okresu Veľký Krtíš.

 

Termíny očkovania:

 

9:00 hod. – 9:30 hod.                     - obce Suché Brezovo; Horné Strháre; Senné; Želovce

 

9:30 hod. – 10:00 hod.                  - obce Bátorová; Nenince; Čebovce; Vinica; Kosihovce; Kováčovce; Malá Čalomija; Slovenské Ďarmoty; Kiarov; Nová Ves; Šuľa

 

10:00 hod. – 10:30 hod.                - obce Dačov Lom; Veľké Zlievce; Malé Zlievce; Pôtor aj Žihľava; Dolné Plachtince; Stredné Plachtince; Horné Plachtince; Príbelce; Obeckov

 

10:30 hod. – 11:00 hod.                - obce Dolná Strehová; Vieska; Modrý Kameň

 

11:00 hod. – 13:00 hod.                - mesto Veľký Krtíš

 

13:00 hod. – 14:00 hod.                - NEPRIHLÁSENÍ

 

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali takto určené časy, aby sme sa vyhli nekontrolovateľnému davu a zbytočným nepríjemnostiam. Vopred ďakujeme za Vašu ohľaduplnosť a toleranciu. 

 

 

 

Prajem Vám pekný deň a buďte zdraví...

 

 

Ing. Blanka Šuloková

 

Vedúca odboru krízového riadenia  | Okresný úrad Veľký Krtíš

 

BBSK_ockovanie_VKOC_VOS_1_2022.pdf (283749)

Rozpis očkovania VKOC a VOS BBSK - 50. týždeň

10.12.2021 09:43

Mikuláš

30.11.2021 19:46

Vyhlásenie núdzového stavu

25.11.2021 18:57

Vyhlásenie núdzového stavu.pdf (345766)

Núdzový stav od 25.11.2021

25.11.2021 18:53

TS_vyhlášky_prevádzky_HP_rúška_OTP_zamestnanie.docx (60436)
nudzovy stav 25_11_021_final.pdf (205299)
 

Úhrada daní a poplatkov

23.11.2021 19:04

Vykurovanie - upozornenie

16.11.2021 19:24

Vážení občania,

 

s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

 

Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

 

a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo

spotrebiče na kvapalné palivá

b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

 

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

 

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

 

 

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to

nezvládnete sami nechajte to na odborníka - kominára

 

Vykurovanie - brožúrka.pdf (496719)
vykurovanie - usmernenie 2021.doc (109568)

 

Očkovanie do 21.11.2021

16.11.2021 19:18

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>