Harmonogram triedeného zberu - December 2023

28.11.2023 09:25

Oznamujeme občanom, že termíny zberu triedeného odpadu v mesiaci DECEMBER sú nasledovné:

05.12.2023 – UTOROK - PLASTY, KOVY /konzervy, plechovky/, TETRAPAKY

19.12.2023 – UTOROK - PAPIER, KARTÓNY

21.12.2023 – ŠTVRTOK - SKLO