Opakovaná výzva!

20.12.2023 09:50

Vyzývame tých obyvateľov obce, ktorí majú akékoľvek nedoplatky pre Obecný úrad alebo Obecný podnik, aby si tie čím skôr uhradili, nakoľko v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce Nenince č. 9/12/2023 a § 52 zákona č. 563/2009 o správe daní bude zoznam daňových neplatičov zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.

Za pochopenie Vám ďakujeme!