Nájomné Zmluvy

2023

2022

2021

Mikszáthová ulica

Nájomná zmluva 1-2022 Híveš J. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (249,8 kB)
Nájomná zmluva 10-2022 Húšťava P. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (251,9 kB)
Nájomná zmluva 11-2022 Antolík A. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (251,9 kB)
Nájomná zmluva 12-2022 Štefánek M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (254,5 kB)
Nájomná zmluva 13-2022 Murányiová M.01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,7 kB)
Nájomná zmluva 14-2022 Kováčová M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,6 kB)
Nájomná zmluva 15-2022 Hrbeňová V. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,7 kB)
Nájomná zmluva 16-2022 Hajtman T. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,2 kB)
Nájomná zmluva 2-2022 Lendvai M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (250,1 kB)
Nájomná zmluva 3-2022 Lendvaiová H. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (250,1 kB)
Nájomná zmluva 4-2022 Szabó J. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (250,7 kB)
Nájomná zmluva 5-2022 Zaťko N. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (250,7 kB)
Nájomná zmluva 6-2022 Gyuroš M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (251,2 kB)
Nájomná zmluva 7-2022 Pástorová L. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (253,7 kB)
Nájomná zmluva 8-2022 Lenicky Š. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (253,7 kB)

J.Luku ulica

Nájomná zmluva 17-2022 Šimunek V. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (251,7 kB)
Nájomná zmluva 18-2022 Tóth P. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252 kB)
Nájomná zmluva 19-2022 Hajnár E. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,6 kB)
Nájomná zmluva 20-2022 Fraňová E.01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,4 kB)
Nájomná zmluva 21-2022 Molnárová M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252 kB)
Nájomná zmluva 22-2022 Schmidt L. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252 kB)
Nájomná zmluva 23-2022 Ing. Feketeová V. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,8 kB)
Nájomná zmluva 24-2022 Budaiová E. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,3 kB)
Nájomná zmluva 25-2022 Rajťúk P. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,3 kB)
Nájomná zmluva 26-2022 Staňová E. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,3 kB)
Nájomná zmluva 27-2022 Híveš V. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,3 kB)
Nájomná zmluva 28-2022 Fónod P. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (253,6 kB)
Nájomná zmluva 29-2022 Halgašová B. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (253 kB)
Nájomná zmluva 30-2022 Tomová B. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,6 kB)
Nájomná zmluva 31-2022 Rimóci P. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,7 kB)
Nájomná zmluva 32-2022 Budaiová K. 01.01.2022-31.12.2024- zverejnená 20.12.2021.pdf (252,7 kB)
Nájomná zmluva 33-2022 Korbeľ A. 01.01.2022-31.12.2022 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,8 kB)
Nájomná zmluva 34-2022 Bodzsárová A. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejenená 20.12.2021.pdf (252,8 kB)
Nájomná zmluva 35-2022Feketeová V. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (253,4 kB)
Nájomná zmluva 36-2022 Hívešová N. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,8 kB)

Hlavná ulica

Nájomná zmluva 37-2022 Bavko G. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260525)
Nájomná zmluva 38-2022 Bella M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260630)
Nájomná zmluva 39-2022 Lichvárová K. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260064)
Nájomná zmluva 40-2022 Hajnárová K. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (261159)
Nájomná zmluva 41-2022 Bélik L. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260435)
Nájomná zmluva 42-2022 Nozdrovická M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.201.pdf (260542)
Nájomná zmluva 43-2022 Nozdrovický M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260347)
Nájomná zmluva 44-2022 Šebian J. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260582)
Nájomná zmluva 45-2022 Húšťava J. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260574)
Nájomná zmluva 46-2022 Iždinskí L. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260809)
Nájomná zmluva 47-2022 Jankovský E. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260781)
Nájomná zmluva 48-2022 Híves L. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260829)
Nájomná zmluva 49-2022 Nozdrovicky N. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260785)

Konopisková ulica

Školská ulica

Nájomná zmluva 58-2022 Štofej M. 01.01.2022- 31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260336)
Nájomná zmluva 59-2022 Vlkolensky J. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260084)
Nájomná zmluva 60-2022 Háčik T. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260599)
Nájomná zmluva 61-2022 Dan N. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260710)
Nájomná zmluva 62-2022 Töröková K. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260885)
Nájomná zmluva 63-2022 Molnár Cs. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260750)
Nájomná zmluva 64-2022 Gyuros J. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (261619)
Nájomná zmluva 65-2022 Palčo M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260819)
Nájomná zmluva 66-2022 Tóthová A. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260985)
Nájomná zmluva 67-2022 Tóthová M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (261063)

Šafranová ulica

Nájomná zmluva 68-2022 Híves L. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (258669)
Nájomná zmluva 69-2022 Okapalová B. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (258445)
Nájomná zmluva 70-2022 Balla T. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (258814)
Nájomná zmluva 71-2022 Lichvár A. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (259074)
Nájomná zmluva 72-2022 Šalátová D. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (262676)
Nájomná zmluva 73-2022 Monlárová G. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (259878)
Nájomná zmluva 74-2022 Nozdrovická Z. 01.01.2022-31.12.2024- zverejnená 20.12.2021.pdf (259400)
Nájomná zmluva 75-2022 Berec M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260312)
Nájomná zmluva 76-2022 Tóthová M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260039)
Nájomná zmluva 77-2022 Krekáč A. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260152)
Nájomná zmluva 78-2022 Sliacky D. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260585)
Nájomná zmluva 79-2022 Kováč D. 1.1.2022 - 31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260852)
Nájomná zmluva 80-2022 Tóth M. 01.01.2022- 31.12.2024 - zverejnená 20.2.2021.pdf (260704)
Nájomná zmluva 81-2022 Hajnár J. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (260606)
Nájomná zmluva 82-2022 Sebenská E. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (261380)
Nájomná zmluva 83-2022 Lendvaiová M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (261258)