2022

Návrh záverečného účtu obce Nenince za rok 2021.pdf (464014)
Odb. stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu 2021.pdf (427218)
Správa auditora 2021.pdf (829,8 kB)
Návrh rozpočtu 2023,2024,2025-Príjmová časť.pdf (11,8 kB)
Návrh rozpočtu 2023,2024,2025-Výdavková časť.pdf (20,7 kB)
Úprava rozpočtu 2022-Príjmová časť.pdf (16381)
Úprava rozpočtu 2022-Výdavková časť.pdf (35414)

 

2021

Stanovisko hl. kontrolóra k zmene rozpočtu 2021 s rozpočt.opatrením č. 1.pdf (1216193)
Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 a na viacročný rozpočet.pdf (1336394)

Odborné stanovisko hlav.kontrolóra k záv.účtu 2020.pdf (2308094)
Záverečný účet obce Nenince za rok 2020.pdf (4229842)
Rozpočet 2022, viacročný rozpočet 2023,2024.pdf (811330)
Audit._správa_2020_KUZ_a_KVS_Obec_enince.pdf (631259)
Audit._správa_2020_IUZ_Obec_Nenince.pdf (653001)
 

2020

Správa audítora k IUZ 2019.pdf (616,8 kB)
Správa audítora ku KUZ 2019.pdf (609,4 kB)
Stanovisko hl.kontrolóra k záv.účtu 2019.pdf (2,1 MB)
Záverečný účet obce 2019.pdf (3,8 MB)

Rozpočet 2021,2022,2023.pdf (802579)
Stanovisko hl. kontrolora k rozpočtu 2021.pdf (803508)
Stanovisko hl.kontrolora k uprave rozpoctu 2020.pdf (1355474)
Uprava rozpoctu 2020.pdf (1021993)
 

2019

Stanovisko hl.kontrolóra k rozpoctu 2020-2022.pdf (1251813)
Stanovisko hl.kontrolóra k úprave rozpoctu 2019.pdf (1227201)
Súhrnná tabulka rozpoctu 2019-2022.pdf (549276)

Rozpočet obce 2019.pdf (1471760)
Sanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce 2019.pdf (656774)

auditIUZ2018.pdf (808,9 kB)
auditKUZ2018.pdf (851,9 kB)
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 2018.pdf (2452323)
Záverečný účet obce 2018.pdf (2466028)
 

 

Rozpočet obce Nenince 2017-2020.docx (33,6 kB)
Záverečný účet obce Nenince za rok 2016.doc (205 kB)
pályázati támogatás.jpg (449,5 kB)