Zverejnenie -úradná tabula obce

Zverejnenie

29.04.2020 19:48
Trhový_poriadok_-_Nenince_2022.docx (21180) VZN 12022 prevádzkovom poriadku pohrebísk.doc (141824) VZN_22022o_podmienkach_predaja_na_trhovom_mieste.docx (26167) Ziadost_o_zmenu_IP_BD_Nenince_s_prilohami.pdf (799367) Zverejnenie .pdf (838465) Verejná vyhláška SPP -zverejnené 31.5.2022.pdf...