Čistenie komínov

29.05.2024 16:15
Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom že dňa 31.05.2024 bude v našej obci vykonávať čistenie
a kontrolu komínov s vydaním dokladu pre poistnú udalosť.
Cena za bežné čistenie je 40 eur aj s Revíznou správou a komínovým štítkom.
Záujemcovia sa môžu nahlasovať na Obecnom úrade alebo na tel. čísle: 0903 885 802.