Materská škola

Materská škola Nenince - Rozprávkovo

Riaditeľka ZŠ s MŠ Nenince:  Mgr. Eva Balázsová

Počet tried:  2

Počet detí:  26

Počet zamestnancov: 5
                        z toho

                            pedagogickí zamestnanci  - 4
                            školníčka pre MŠ: Alžbeta Feketeová
 

 I.         trieda – Trieda trpaslíkov

            Triedny učitel: PaedDr. Szabolcs Škerlec  
            Zástupca riaditeľa pre MŠ: Bc. Terézia Töröková   


II.         trieda – Trieda slniečok

            Triedna učitelka: Valéria Gyurkovicsová  
            Učiteľka: Helena Krakovská   

 

Kontakty:       
 e-mail: msnenince@gmail.com ; Tel: 047/4878110