Všeobecné informácie

Štát Slovensko Slovensko
Kraj Banskobystrický kraj
Okres Veľký Krtíš
 
Nadmorská výška 317 m n. m.
Súradnice 48°08′48″S 19°15′49″V
 
Rozloha 13,48 km² (1 348 ha)
 
Obyvateľstvo 1 388 (31. 12. 2013)
Hustota 102,97 obyv./km²
 
Prvá pís. zmienka 966
Starosta Ladislav Híves(SMK-MKP)
 
PSČ 991 26
ŠÚJ 516236
EČV VK
Tel. predvoľba +421-47

 

Geografická poloha obce

    Nenince ležia v Ipeľskej kotline v doline Čahovského potoka. Z hľadiska historického sa rozprestierajú na území Hontu.

V strede obce sa namerala nad. výška 175m nad morom, a v chotári 163 až 300 m.  Členitý pahorkatinný povrch chotára s plochými chrbtami tvoria mladotreťohorné uloženiny, ktoré pokrývajú dubové a agátové lesy. Obec  má v chotári hnedozemné, nivné a lužné pôdy. Tu žijúci ľudia sa stále zaoberali  poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Do katastrálneho územia – 1344 ha -  obce Nenince spadá časť rybníka resp. vodnej nádrže Nenince, vytvorenej v doline potoka Keszi (Kosihovského potoka), do ktorej sa na základe vzoru starobylého vodného mlyna aquaduktom previedla voda z Blyžňavy (Čebovského potoka).  Cieľavedomou činnosťou miestnych orgánov  a Zväzu rybárov už v prvom roku po napustení bol rybník zarevírovaný a rybármi využívaný. Zaujímavosťou tejto stavby je aj fungujúca malá vodná elektráreň.

Prepojenie Kosihovslého rybníka s vodnou nádržou Nenince (na spoločnom potoku) dáva predpoklad k ešte intenzívnejšiemu rozvoju športového rybárstva v obci Nenince.

Podľa vzoru pivníc a chyžiek, ktoré boli (po zavedení veľkovýrobného systému pestovania viniča a výroby vína v Neninciach) zničené, boli v rokoch 1985 – 1995 postavené dve pivničné osady „Botrányhegy-ská“ a „Mancihegy-ská“ – Sáskútská (väčšia). K nim vedúce prístupové cesty sa volajú Neninské vinné cesty, tzv.  „Weinstrasse“.

 Ovocinárstvo zaznamenalo vzostup najmä v druhej pol. 19. stor.. Priaznivé klimatické a prírodné podmienky Ipeľskej oblasti, mierne zvlnené svahy Ipeľskej pahorkatiny, jej juhovýchodné svahy vytvárajú optimálne podmienky pre pestovanie širokého sortimentu ovocia

 

Výmera obce Nenince v ha:

z toho:  poľnohospodárska pôda

985

             lesné pozemky

242

             vodné plochy

30

            zastavaná plocha

80

Zdroj: Obce Banskobystrického kraja, Štatistický úrad Slovenskej republiky – Krajská správa v Banskej Bystrici, 2001

 

Poľovníctvo a rybárstvo

Dubové polia, členitý terén, početné polia a príjemné podnebie vytvárajú dodnes ideálne podmienky pre prirodzený chov a lov zveri.

Podľa miestne tradovaných povestí pod košatým dubom, nachádzajúcom sa na rozhraní obcí Obeckov, Príbelce, Nenince, Sklabiná, Želovce  na vrchu Szőci, oddychoval údajne po jednej poľovačke sám kráľ Matej Hunyady. Z tohto dôvodu je tento strom výnimočne cenný a ,po dlhé stáročia občanmi spomenutých miest, chránený. 

Výmera poľovného revíru bola v r. 1968 spolu 2269 ha, z toho 98 ha lesov. Na začiatku 90-tych rokov Poľovnícke združenie v Neninciach získalo späť určitú časť svojho zoštátneného revíru (20%) z rokov 1960.

Pri futbalovom ihrisku sa nachádza areál – umelá nora na cvičenie poľovných psov.

Medzi Nenincami a Bátorovou sa nachádza bažantnica Karikáš, ktorá spadá do kompetencií Slovenkých lesov, závod Krupina. Patrí medzi najväčšie bažantnice v SR. Okrem lovu bažantov ponúka odstrel diviačej, dančej a srnčej zveri. V centre bažantnice je aj poľovnícka chata s kompletným vybavením a kapacitou 6 ľudí.

 

Zlato podhoria (neninské víno)

Jedna z najstarších a najslávnejších vinohradníckych oblastí stredovekého Uhorského Kráľovstva bola vinohradnícka oblasť - Hontiansko-podhorská vinohradnícka oblasť. K intenzívnemu rozvoju vinohradníctva a vinárstva došlo v dobe tureckého obliehania. Pivnice pod Čehovskými – Neninskými vinohradmi boli vybudované v tureckom období a slúžili nielen na spracovanie a ukladanie hrozna, ale aj ako úkryty pre obyvateľstvo prenasledované tatárskymi vymáhačmi daní pre turecké hospodárstvo.

 

Názvy ulíc                                                                                 

Hlavná

Madácha

Pažitná

Konopisková

Šafranová

Osadná

Janka Kráľa

Petöfiho

Mikszáthova

Dolná

Horná

J. Luku

Kostolná

Školská

Záhradná