Szerződések - Közzététel dátuma

2024

1.Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na poskyt.soc.služby v zariadeniach...na rok 2024 - zverejnené 25.1.2024.pdf (448931)
2.Príloha k zmluve o poskytnutí fin. príspevku na rok 2024.pdf (62060)

3.Zmluva o poskytovaní služieb na úseku BOZPaS - zverejn. 26.3.2024.pdf (694,3 kB)
4.Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja - zverejn. 26.3.2024.pdf (378,4 kB)

5.Dohoda 2024BB052 o poskytn.FP na opatr. službu_dátum zverej.13.5.2024.pdf (577,7 kB)

6.Zmluva o poskytnutí fin.príspevku 15102024 - Nadácia SPP-dátum zverejn. 23.4.2024.pdf (1,5 MB)
 

2023

1. Zmluva o poskytnutí služieb 402022ŽoNFP Rozšírenie kapacity MŠ, zverejenená 7.3.2023, účinná 8.3.2023.pdf (1,9 MB)
2. Zmluva o združenej dodávke el. energie-zverejnená 27.3.2023, účinná 1.4.2023.pdf (2,3 MB)
3. Zmluva o poskytnutí služieb 142023ŽoPPM-Zníženie energet.hospod.ver.budov-Denný stacinoár, zverejnená 17.4.2023, účinná 18.4.2023.pdf (1,6 MB)
4. Dodatok č.12023 k zmluve 22012 o zbere a zneškodnení KO, zverejnená 17.4.2023, účinná 18.4.2023.pdf (522,8 kB)
5. Zmluva o komplexnom nakladaní s odpadmi ZM-KW-OD-23-0032, zverejnená 9.6.2023, účinná 10.6.2023.pdf (1,6 MB)
6. Dodatok č.22023 k zmluve 22012 o zbere a zneškodnení KO, zverejnená 9.6.2023, účinná 10.6.2023.pdf (359,2 kB)
7. Zmluva o dielo UNISTAV Group s.r.o.- Vypracovanie PD Rekonštrukcia budovy MŠ- zverejnená 6.7.2023, účinná 7.7.2023.pdf (1,7 MB)
8. Zmluva o dielo č.12023 PRE-UM,s.r.o. PD Zníženie energ.hospod. -Denný stacionár Nenince-zverejnená 24.10.2023, účinná 25.10.2023.pdf (1,9 MB)

9. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2022..zverejnená 16.11.2023.pdf (1,4 MB)

10.Zmluva o dielo - Zvýšenie kapacity MŠ Nenince- COSTRUO spol.s r.o. Lučenec.pdf (3838989) - 27.11.2023
11.Zmluva o poskyt.právnych služieb- dodatok č. 1.pdf (392712) - 27.11.2023

12.Zmluva o spolupráci Terénna opatrovateľská služba - zverejnená 28.11.2023.pdf (717,4 kB)

13.Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov-zverejn. 22.12.2023.pdf (1,7 MB)

14.Zmluva o účelovom úvere č. 1045-23-08667-zverejnená 21.12.2023.pdf (978,9 kB)
15.Zmluva o výkone stavebného dozoru č. 1-2023-zverejnená 29.12.2023.pdf (1,4 MB)

 

 

2022

Zmluva o poskyt.audítorských služieb za rok 2021.pdf (1,4 MB) - 4.2.2022
Zmluva o poskytn.FP-Vybavenie počítačovej učebne v ZŠsMŠ Nenince.pdf (1122699) - 9.2.2022
Príloha k zmluve Denný stacionár 2022.pdf (47 kB) - 16.2.2022
Zmluva o poskytn. FP-denný stacionár 2022.pdf (600,2 kB) - 16.2.2022
Zmluva o poskytn.služieb 12022ZoNFP-Insuccor s.r.o..pdf (1,9 MB) - 18.3.2022
Zmluva o dielo DI-MA Trans s.r.o. -Rekonštrukcia MK.pdf (1,2 MB) - 4.5.2022

Zmluva o poskytn.služieb 402022ZoNFP-Insuccor s.r.o..pdf (1,9 MB) - 15.11.2022
 

2021

Nájomné zmluvy, ulica Mikszáthová:

Nájomná zmluva 1-2022 Híveš J. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (249,8 kB)
Nájomná zmluva 10-2022 Húšťava P. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (251,9 kB)
Nájomná zmluva 11-2022 Antolík A. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (251,9 kB)
Nájomná zmluva 12-2022 Štefánek M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (254,5 kB)
Nájomná zmluva 13-2022 Murányiová M.01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,7 kB)
Nájomná zmluva 14-2022 Kováčová M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,6 kB)
Nájomná zmluva 15-2022 Hrbeňová V. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,7 kB)
Nájomná zmluva 16-2022 Hajtman T. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,2 kB)
Nájomná zmluva 2-2022 Lendvai M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (250,1 kB)
Nájomná zmluva 3-2022 Lendvaiová H. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (250,1 kB)
Nájomná zmluva 4-2022 Szabó J. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (250,7 kB)
Nájomná zmluva 5-2022 Zaťko N. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (250,7 kB)
Nájomná zmluva 6-2022 Gyuroš M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (251,2 kB)
Nájomná zmluva 7-2022 Pástorová L. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (253,7 kB)
Nájomná zmluva 8-2022 Lenicky Š. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (253,7 kB)
Nájomné zmluvy, ulica J.Luku:

Nájomná zmluva 17-2022 Šimunek V. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (251,7 kB)
Nájomná zmluva 18-2022 Tóth P. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252 kB)
Nájomná zmluva 19-2022 Hajnár E. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,6 kB)
Nájomná zmluva 20-2022 Fraňová E.01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,4 kB)
Nájomná zmluva 21-2022 Molnárová M. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252 kB)
Nájomná zmluva 22-2022 Schmidt L. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252 kB)
Nájomná zmluva 23-2022 Ing. Feketeová V. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,8 kB)
Nájomná zmluva 24-2022 Budaiová E. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,3 kB)
Nájomná zmluva 25-2022 Rajťúk P. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,3 kB)
Nájomná zmluva 26-2022 Staňová E. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,3 kB)
Nájomná zmluva 27-2022 Híveš V. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,3 kB)
Nájomná zmluva 28-2022 Fónod P. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (253,6 kB)
Nájomná zmluva 29-2022 Halgašová B. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (253 kB)
Nájomná zmluva 30-2022 Tomová B. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,6 kB)
Nájomná zmluva 31-2022 Rimóci P. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,7 kB)
Nájomná zmluva 32-2022 Budaiová K. 01.01.2022-31.12.2024- zverejnená 20.12.2021.pdf (252,7 kB)
Nájomná zmluva 33-2022 Korbeľ A. 01.01.2022-31.12.2022 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,8 kB)
Nájomná zmluva 34-2022 Bodzsárová A. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejenená 20.12.2021.pdf (252,8 kB)
Nájomná zmluva 35-2022Feketeová V. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (253,4 kB)
Nájomná zmluva 36-2022 Hívešová N. 01.01.2022-31.12.2024 - zverejnená 20.12.2021.pdf (252,8 kB)
 

Zmluva o poskyt.služieb MOM-Bátorová.pdf (1,8 MB) - 14.1.2021
Zmluva o poskytn.služieb MOM-Lesenice.pdf (1,7 MB) - 14.1.2021
Zmluva o poskytn.služieb MOM-Opat.Nová Ves.pdf (1,8 MB) - 14.1.2021
Zmluva o zneškodn.nebezp.odpadu-testovanie.pdf (689 kB) - 20.1.2021

Zmluva o poskyt.audítorských služieb IUZ 2020.pdf (0 ) - 23.2.2021

Zmluva NOWAS s.r.o. o zabezp. systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf (2 MB) - 17.3.2021

Kúpna zmluva zo dňa 22.9.2021.pdf (1,1 MB) - 22.9.2021

Zmluva o dielo-Rekonštrukcia domu smútku v obci Nenince.pdf (644,2 kB) - 4.10.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 4.10.2021.pdf (304,2 kB) - 28.10.2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BIW201-projekt Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Nenince.pdf (3952987) - 10.11.2021
Dodatok č.12021 k Zmluve č.22012 na vykonávanie zberu, odvozu,uskl.TKO-Mikona Plus s.r.o. Želiezovce.pdf (244904) - 10.12.2021
Zmluva č. 17712021 o poskytn. dotácie na projekt Rekonštrukcia miestnych komunikácií.pdf (1511055) - 22.12.2021
Zmluva o zhodnotení opadu v kompostári bioodpadov-Elemont s.r.o. Záhorce.pdf (1362577) - 22.11.2021
Zmluva č. 382021 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat.pdf (1227369) - 24.6.2021
Zmluva o bežnom účte ČSOB.pdf (805,4 kB) - 26.11.2021
Zmluva o účte ČSOB -účet na dotácie školstvo.pdf (821,7 kB) - 26.11.2021
Dodatok č.1 k zmluve NEXINEO-zmena mena.pdf (343,9 kB) - 21.1.2021
 

2020

Kúpna zmluva-Bieliková.pdf (873,5 kB) - 25.2.2020
Zmluva o dielo HydroGEP,s.r.o..pdf (1 MB) - 20.2.2020
Kúpna zmluva Szatmári.pdf (867,2 kB) - 10.6.2020

Kúpna zmluva SINO s.r.o..pdf (1 006,2 kB) - 9.7.2020

Kúpna zmluva zo dňa 12.10.2020.pdf (928,7 kB) - 12.10.2020

Zmluva o OTP premium konte- dotácia z environmentálneho fondu.pdf (422905) - 27.10.2020

Kupna zmluva JRK s.r.o. Bratislava.pdf (1960712) - 13.11.2020

Mandátna zmluva 23.10.2020.pdf (833487) - 23.10.2020

BALOBYT_-_zmluva_o_dielo_Nenince_.pdf (191,3 kB) - 20.1.2020

 

2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby.pdf (2 MB) - 19.9.2019
Darovacia zmluva.pdf (197,1 kB)
Dodatok č.1_2019 k zmluve Mikona.pdf (279616)
Menný zoznam nájomcov J.Luku I.,II.etapa.docx (11673)
Menný zoznam nájomcov Konopisková 509.docx (11297)
Menný zoznam nájomcov Mikszáthova I.-II.etapa.docx (11458)
Náj.zmluva J.Luku I.,II.etapa.docx (22958)
Nájomná zmluva Konopisková 509.docx (22958)
Nájomná zmluva Mikszáthova I.-II-etapa.docx (23192)
Príloha_č._3_k_zmluve_-_od_16.7.2019.pdf (282405)
Támogatói okirat - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 11.5.2019.pdf (577156)
Zml.o kontr.činnosti1..pdf (1478981)
Zml.o kontr.činnosti2.pdf (1423447)
Zml.o posk.audit.služieb2019.pdf (1406606)
Zml.o posk.príspevku-denny stacionar.pdf (5018497)
Zml.o poskyt.sl.Redcom.pdf (557855)
Zml.OZV.pdf (1553329)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Fond na podporu umenia 2019.pdf (3379643)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Opatrovateľská služba.pdf (1504514)
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku-OZS.pdf (593638)
Zmluva o spolupráci.pdf (337360)
Zmluva o sponzoringu.pdf (378964)
Nájomná zmluva - TIMONTs.r.o..pdf (338,5 kB)
Zmluva o prenájme majetku-REDCOM.pdf (921,6 kB)
Zmluva o dohľade nad ZS.pdf (2 MB)
Zmluva o dielo-SVOMA.pdf (1,2 MB)
Zmluva o dielo -Rekonštrukcia strechy budovy OZS-Timont Nenince.pdf (1378604)

 

2018
Záložná zmluva č.0134-PRB-2017-Z.pdf (1558240)

 

2017
Kúpna zmluva 1.2017.pdf (5,7 MB)
Kúpna zmluva 2.2017.pdf (1,2 MB)
Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v obci Nenince.pdf (3 MB)

MDVaRR 16b.j..pdf (1,1 MB)
MDVaRR TVk16b.j..pdf (862,9 kB)
ŠFRB 16b.j..pdf (1,2 MB)
Zmluva o poskytovani sluzieb IKT SERVICES-OBEC NENINCE.pdf (738725)
Zmluva o dielo 7.2017.pdf (630,5 kB)

Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy 9.2017.PDF (409478)
Záložná zmluva č. 600_117_2017.pdf (1241195)
 

2016
Zmluva o BKZ 12016 Nenince.pdf (6,1 MB)
Zmluva o BKZ 22016 Nenince.pdf (3 MB)

2015
Záložná zmluva č. 610_568_2004.pdf (1343112)
Záložná zmluva č. 610_1211_2005.pdf (1494063)
Kúpna zlmuva zo dňa 11.3.2015.pdf (1048490)
Kúpna zmluva zo dňa 12.1.2015.pdf (271,9 kB)
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 15.8.2013.pdf (550,3 kB)

2014
Záložná zmluva 0203-PRB2012Z.pdf (1395553)
Kúpna zmluva zo dňa 26.5.2014.pdf (988809)
Zmluva č.12001 o pripojení na Internet.pdf (1722065)
Zmluva o poskytovaní služieb IKT.pdf (781293)
Poistná zmluva Revitalizácia centrálnej zóny obce Nenince.pdf (527 kB)

2013
Mandátna zmluva-RRA-Broadband Internet.pdf (1143063)
Mandátna zmluva 03012013-Ing.Ferjenčík-Broadband Internet.pdf (1363655)
Dodatok č.1 - RRA.pdf (246378)
Obchodná verejné súťaž.pdf (1,7 MB)
Nájomná zmluva - O prenájme nebytových priestorov.pdf (869,3 kB)
Dodatok č. 1 COOP Jednota Krupina.pdf (517,4 kB)
Zmluva o dielo Obec Nenince - Category s.r.o.pdf (820,2 kB)
Kúpna zmluva COOP Jednota Krupina.pdf (294,4 kB)
Kúpno - predajná zmluva COOP Jednota Krupina.pdf (1 010,7 kB)
Kúpna zmluva.pdf (637,9 kB)
Záložná zmluva.pdf (884,6 kB)
Dohoda o mimosúdnej pokonávke.pdf (1,5 MB)
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č1.2012.pdf (506,2 kB)
Dodatok č. 2 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.pdf (970,3 kB)
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1.2012.pdf (511,2 kB)
Dodatok č. 2- Ing. Ladislav Starega.pdf (226829)
Zmluva o nájme nehnuteľností zo dňa 15.8.2013.pdf (1,2 MB)

2012
Zmluva o splátkovom úvere.pdf (1,7 MB)
Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti.pdf (727,3 kB)
Záložná zmluva 1.2012.pdf (1,6 MB)
Zmluva SPP.pdf (829,2 kB)
Notárska zápisnica 1.2012.pdf (1,6 MB)
Zmluva o dielo 1_2012.docx (1249876)

2011
ZOD Ing. Ladislav Starega.pdf (460108)
Zmluva o splátkovom úvere OTP banka.pdf (4,1 MB)
Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti.pdf (518,5 kB)
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf (918,5 kB)
Zmluva o dielo č. 1.pdf (3,8 MB)
Záložná zmluva.pdf (788,3 kB)