Egyéb dokumentumok

2024

Návrh záverečného účtu obce Nenince za rok 2023.pdf (615,6 kB) - 6.6.2024
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2023 OK.docx.pdf (459,6 kB) - 6.6.2024

 

2023

Odborné stanovisko hl.kontrolóra obce k záv. účtu obce za r.2022.pdf (2,5 MB) - 6.6.2023
Záverečný_účet_obce_za_rok_2022.pdf (467,5 kB) - 6.6.2023

2022

Návrh záverečného účtu obce Nenince za rok 2021.pdf (453,1 kB)
Odb. stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu 2021.pdf (417,2 kB)
Správa auditora 2021.pdf (849677)
Návrh rozpočtu 2023,2024,2025-Príjmová časť.pdf (12062)
Návrh rozpočtu 2023,2024,2025-Výdavková časť.pdf (21201)
Úprava rozpočtu 2022-Príjmová časť.pdf (16 kB)
Úprava rozpočtu 2022-Výdavková časť.pdf (34,6 kB)

 

2021

Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 a na viacročný rozpočet.pdf (1,3 MB)
Stanovisko hl. kontrolóra k zmene rozpočtu 2021 s rozpočt.opatrením č. 1.pdf (1,2 MB)

Odborné stanovisko hlav.kontrolóra k záv.účtu 2020.pdf (2,2 MB)
Záverečný účet obce Nenince za rok 2020.pdf (4 MB)
Rozpočet 2022, viacročný rozpočet 2023,2024.pdf (792,3 kB)
Audit._správa_2020_KUZ_a_KVS_Obec_enince.pdf (616,5 kB)
Audit._správa_2020_IUZ_Obec_Nenince.pdf (637,7 kB)

 

2020

Správa audítora k IUZ 2019.pdf (631605)
Správa audítora ku KUZ 2019.pdf (624074)
Stanovisko hl.kontrolóra k záv.účtu 2019.pdf (2236923)
Záverečný účet obce 2019.pdf (4019942)

Rozpočet 2021,2022,2023.pdf (783,8 kB)
Stanovisko hl. kontrolora k rozpočtu 2021.pdf (784,7 kB)
Stanovisko hl.kontrolora k uprave rozpoctu 2020.pdf (1,3 MB)
Uprava rozpoctu 2020.pdf (998 kB)
 

2019

Stanovisko hl.kontrolóra k rozpoctu 2020-2022.pdf (1,2 MB)
Stanovisko hl.kontrolóra k úprave rozpoctu 2019.pdf (1,2 MB)
Súhrnná tabulka rozpoctu 2019-2022.pdf (536,4 kB)

Rozpočet obce 2019.pdf (1,4 MB)
Sanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce 2019.pdf (641,4 kB)
auditIUZ2018.pdf (808,9 kB)

auditKUZ2018.pdf (851,9 kB)
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 2018.pdf (2,3 MB)
Záverečný účet obce 2018.pdf (2,4 MB)
 

 

Rozpočet obce Nenince 2017-2020.docx (34406)
Záverečný účet obce Nenince za rok 2016.doc (209920)

Európa a polgárokért Testvérváros-program.pdf (145860)

pályázati támogatás.jpg (449,5 kB)

Záverečný účet obce Nenince za rok 2014.doc (166912)

Návrh rozpočtu obce Nenince na rok 2016.docx (43521)

Objednavka_06.07.2016.PDF (25595)

Tájékoztató - Ráckeve.pdf (34,6 kB)