Zverejnenie

29.04.2020 19:48

2024

Výrub drevín- spis č. 102024 - zverejnené 24.1.2024.pdf (95008)

2023

Oznámenie o vstupe na pozemok - zverejnené 12.7.2023.pdf (138134)

Nenince.jpg (309119)
Verejná_vyhláška-_Transpetrol...zverejnená 17.10.2023.doc.pdf (198725)
 

2022

Trhový_poriadok_-_Nenince_2022.docx (21180)
VZN 12022 prevádzkovom poriadku pohrebísk.doc (141824)
VZN_22022o_podmienkach_predaja_na_trhovom_mieste.docx (26167)

Ziadost_o_zmenu_IP_BD_Nenince_s_prilohami.pdf (799367)
Zverejnenie .pdf (838465)
Verejná vyhláška SPP -zverejnené 31.5.2022.pdf (135378)