Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nenince a do obecného zastupiteľstva

26.09.2018 13:12

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Nenince

 

Obec Nenince   uverejňuje   podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce

 

1. Vojtech Bendík, 50 r., podnikateľ SZČO, nezávislý kandidát

2. Miroslav Bielik, Ing., 32 r., technický pracovník, nezávislý kandidát

3. Ladislav Híves,  52 r., štátny zamestnanec,  Strana maďarskej komunity - Magyar

    Közösség Pártja

4. Attila Török,  29 r., operátor,  nezávislý kandidát

5. Ján Zaťko, 57 r., SZČO, nezávislý kandidát

 
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Neninciach

 

Obec Nenince  uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:

 

1. Darina Antolíková, Mgr., 45 r., sociálna pracovníčka, Spolu - občianska demokracia

2. Ladislav Baška,  37 r., elektrotechnik, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

3. Attila Batta, 32 r., robotník, Most - Híd

4. Viktor Bendík, Ing.,  26 r., robotník, nezávislý kandidát

5. Mária Boldogová, Mgr., 30 r., barmanka, nezávislá kandidátka

6. Alžbeta Čeriová, 50 r., výčapníčka, nezávislá kandidátka

7. Karol Görög, 55 r., elektro-údržbár, nezávislý kandidát

8. Jozef Gyurkovics, Ing.,  61 r., poľnohospodársky inžinier, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

9. Ján Híveš, 44 r., elektrikár, nezávislý kandidát

10. Zsolt Katkó, Ing., 47 r., mechanizátor, Šanca

11. Gabriel Katyi, 52 r., koordinátor, nezávislý kandidát

12. Jozef Káplár, Mgr., 48 r., lekárnik, nezávislý kandidát

13. Zoltán Kuzma, 41 r., podnikateľ, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

14. Ján Nemčok, 29 r., obchodný zástupca, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

15. Robert Nemčok, 36 r., živnostník, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

16. Štefan Nozdrovický, 30 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát

17. Tibor Očko, 47 r., robotník, nezávislý kandidát

18. Sándor Soós, 35 r., podnikateľ, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

19. Viktor Šimunek, 40 r., SZČO, Most - Híd

20. Štefan Škerlec, 35 r., živnostník, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

21. Timotej Tomašik, 40 r., SZČO, nezávislý kandidát

22. Angelika Tomašiková, 29 r., farmaceutická laborantka, nezávislá kandidátka

23. Ladislav Tóth, 54 r., invalidný dôchodca, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

24. Michal Török, Paed.Dr., 34 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

25. Terézia Töröková, Bc., 58 r., učiteľka, Strana  maďarskej  komunity - Magyar Közösség Pártja

26. Zoltán Varga, 36 r., živnostník, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

27. Gabriel Vršánsky, 40 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

 

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.