Výzva 26.11.2020

26.11.2020 22:06

Poprosíme obyvateľov obce, ktorí ešte nevyrovnali dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad na rok 2020, poplatky za vodné, stočné, nájomné za byty, alebo ešte majú nedoplatky z minulých rokov, aby ich  v čo najkratšom čase vyrovnali.

Platiť sa dá bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v pracovných dňoch od 8,00 do 12,00hod.