Vyhlásenie núdzového stavu a opatrenia ÚVZSR platné od 1.10.2020

02.10.2020 14:28

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_ruska_29_09.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

Uznesenie vlády číslo 587 - vyhlásenie núdzového stavu.pdf (149422)