Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

03.07.2019 10:57