Vyhlásenie času nebezpečenstva vzniku požiara od 6.6.2022

06.06.2022 11:59

vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva.pdf (1235401)