Všetko o očkovaní proti Covid 19

02.06.2021 20:02

PREČO sa zaočkovať?

 • očkovanie je bezpečné – klinické skúšky boli robené na oveľa väčšom počte dobrovoľníkov, než bolo bežné pri iných vakcínach (Comirnaty na 44-tisíc, Moderna na 30-tisíc ľuďochTakže áno, je! (polovica z dobrovoľníkov počas klinického skúšania dostala vakcínu a druhá polovica iba placebo, no percento nahlásených vedľajších účinkov bolo v oboch skupinách porovnateľné. To znamená, že mnoho z toho je v našej psychike.
 • je to najúčinnejší spôsob ochrany pred ochorením COVID-19 (Vedecké kapacity i historické fakty to jasne dokazujú – akýkoľvek vírus vieme najefektívnejšie poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou)
 • ak už ochoriem, budem mať ľahší alebo bezpríznakový priebeh ochorenia
 • keď som zaočkovaný, je menej pravdepodobné, že by mohol preniesť infekčnú chorobu na iné osoby. (očkovanie môže pomôcť chrániť tých, ktorí sami nemôžu byť očkovaní – malé deti, pacienti s oslabenou imunitou…)
 • očkovanie predstavuje ochranu jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochranu (každý má niekoho na kom mu záleží či je to rodina, priatelia…)
 • príchodom nových variantov koronavírusu sa mení aj riziková skupina pacientov – v prvej vlne išlo najmä o pacientov vo vysokom veku, alebo polymorbídnych pacientov, teraz sa čoraz častejšie liečia aktívni ľudia vo veku 40-60 rokov
 • predíde sa množstvu dlhodobých následkov – trpí nimi až 75% pacientov po prekonaní ochorenia (strata alebo zmena čuchu, poškodenie <3 svalu, ciev, narušiť zrážanie krvi, a spôsobiť zvýšenú náchylnosť na zrazeniny, poškodenie CNS, pečeň, pankreas či obličky, avšak aj depresie, úzkosť alebo posttraumatická stresová porucha)
 • lebo pacienti trpiaci na chronické choroby majú vyššie riziko rôznych infekčných komplikácií, vrátane Covid-19 (nadváha, obezita, ľahký diabetes, hypertenzia, chronická ischemická choroba srdca či chronická obštrukčná choroba pľúc).
 • povedie k minimalizácii počtu úmrtí
 • odbremenia sa nemocnice od tisícov hospitalizovaných ľudí na COVID–19

AKO reaguje organizmus na podanie vakcíny?

 • Úlohou vakcíny je pôsobiť na organizmus a vyvolať odpoveď imunitného systému, ktorou sa naučí rozpoznávať škodlivého pôvodcu infekčného ochorenia a brániť sa mu.
 • Niektoré reakcie sú prirodzené (fyziologické) – vyplývajú z požadovanej odpovede organizmu na podanie cudzorodých látok a je potrebné s nimi počítať – za prirodzené ich považujeme iba ak nie sú veľkej intenzity.
 • sú to napr.: reakcie zo strachu „z podania ihly“ –tzv. vazomotorická synkopa,
 • mdloby (u starších detí),
 • vracanie,
 • krátke zastavenie dychu,
 • rýchle dýchanie (hyperventilácia).
 • Pri uložení do vodorovnej polohy sa rýchlo stav upraví.
 • Tieto stavy treba odlíšiť od ťažkej alergickej reakcie z precitlivenosti (anafylaxia), vznikajúca na podklade nadmernej imunitnej odpovede precitliveného organizmu.
 • ťažké formy považujeme za prejav nechcenej nadmernej reaktogenity vakcíny (Sú popísané v príbalovej informácii pre používateľa a treba s nimi počítať). Pri ich výskyte vačšinou nie je potrebná návšteva lekára.

 


 

KTO nemôže byť očkovaný?

 • Univerzálnou kontraindikáciou podania je podľa lekárov alergia na zložky vakcíny, prípadne anafylaktická, život ohrozujúca alergická reakcia na prvú dávku vakcíny.
 • Neočkujú sa osoby pri akejkoľvek prebiehajúcej akútnej infekcii, vyhnúť sa tiež treba očkovaniu v bezprostrednom období po operácii, deťom do 16 rokov, imunodeficientný pacienti alebo pacienti užívajúci imunosupresíva.

 

 


 

Obsahuje vakcína proti COVID-19 ALERGÉNY?

 • Očkovacia látka COVID 19 neobsahuje alergény – pre alergikov je dôležité, že vakcína neobsahuje klasické zložky potravín, antibiotiká, latex či iné biologické zložky. Obsahuje lipidové zložky, anorganické zlúčeniny, sacharózu a vodu. Súčasťou je i polyetylénglykol.

Príbalové letáky, pre viac informácií :


AKÉ sú reálne riziká očkovania proti COVID-19?

 • Aj pri vakcíne proti ochoreniu COVID-19, rovnako ako pri akomkoľvek inom očkovaní, existujú riziká.
 • Mierne nežiaduce účinky. Môžu sa líšiť pri jednotlivých typoch vakcín, zväčša ide o miestne ako sú: bolesti či opuchu (do 5cm) v mieste vpichu (stačí miestne chladenie), alebo celkové: bolesť svalov, teplotu (je možné použiť liek proti horúčke) alebo únavu. Takéto nežiaduce účinky sa môžu vyskytovať relatívne bežne, treba s nimi rátať a môžu byť aj nepríjemné. Sú však predvídateľné, počíta sa s nimi.
 • Závažné nežiaduce účinky. Sú prísne sledované a ich zriedkavosť je základným predpokladom pre to, aby bola vakcína schválená.
 • Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky (výskyt menej ako 1/ 10 000 osôb) nemusia sa zachytiť počas klinického testovania – môžu sa objaviť až po registrácii vakcíny.
 • Dlhodobé nežiaduce účinky. Tieto sa, prirodzene, nedajú odsledovať počas testovania, môžeme však vychádzať z doterajšej skúsenosti: pri vakcínach, ktoré boli doteraz schválené Európskou liekovou agentúrou, prakticky neexistujú dlhodobé nežiaduce účinky.
 • existuje možná súvislosť medzi veľmi zriedkavými prípadmi nezvyčajných krvných zrazenín s nízkymi hladinami krvných doštičiek a vakcínou od AstraZeneca?

 

Tieto zrazeniny boli pozorované v mozgu, brušnej dutine a tepnách, v niektorých prípadoch boli pozorované spolu s nízkym počtom krvných doštičiek a/alebo krvácaním. Väčšina prípadov sa vyskytla u žien do 60 rokov do 2 týždňov po očkovaní, v súčasnosti ale nie je možné určiť rizikové faktory pre tieto zriedkavé nežiaduce účinky – vek, pohlavie, predchádzajúca anamnéza porúch zrážania krvi. Jedna z pravdepodobných príčin vzniku krvných zrazenín je imunitná odpoveď, ktorá vedie k poruche podobnej, aká vzniká u pacientov liečených heparínom . V súčasnosti nie je možné identifikovať špecifické rizikové faktory pre vznik tejto poruchy. Európska lieková agentúra odporučila, aby sa výskyt krvných zrazenín uvádzal ako jeden z veľmi zriedkavých vedľajších účinkov tejto vakcíny

 • Keďže vakcína poskytuje vysoký stupeň ochrany pred ochorením COVID-19 a pred jeho závažným a fatálnym priebehom a prípady takýchto nežiaducich účinkov sú veľmi zriedkavé, celkové prínosy vakcíny i naďalej prevyšujú jej riziká.

 

 • Podozrenia na nežiaduce (vedľajšie) účinky liekov vrátane vakcín sa hlásia Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorý ich ďalej spracúva a zasiela do spoločnej európskej databázy.
 • Nakoľko posúdenie intenzity reakcie (mierna, stredne ťažká, ťažká reakcia) môže byť subjektívneho rázu, je potrebné v hláseniach uvádzať aj objektívne fakty, napr. veľkosť reakcie v mm, horúčku v stupňoch Celzia, trvanie reakcie a pod. Hlásenie môže poslať zdravotnícky pracovník alebo pacient (rodič).

ČO ma čaká PRED očkovaním?

 1. Na očkovanie sa zaregistrujte na portáli gov.sk.
 2. Na očkovanie musíte ísť zdravý, nesmiete byť v karanténe, ani v domácej izolácii.
 3. Pred očkovaním nie je potrebné podstúpiť test na COVID-19.
 4. Na očkovanie príďte včas a dodržiavajte opatrenia.
 5. Pred očkovaním sa oboznámite a v prípade súhlasu podpíšte informovaný súhlas.
 6. Očkovaciu látku vám podajú vpichnutím tenkou ihlou do svalu ramena.
 7. V mieste očkovania počkáte podľa inštrukcií personálu 15 až 30 minút.
 8. Dostanete dokumentáciu s názvom očkovacej látky, číslom šarže, prípadne aj termínom na podanie druhej dávky. Termín druhého očkovania závisí od typu vakcíny:
  • Pfizer/BioNTech – odporúčaný termín druhej dávky – 28 dní po prvej dávke.
  • Moderna – odporúčaný termín druhej dávky – 28 dní po prvej dávke.
  • AstraZeneca – odporúčaný termín druhej dávky – 10 týždňov po prvej dávke.

SMS s presným termínom a miestom 2. dávky očkovania vám príde cca 2 dni vopred. Uvedené termíny sa môžu líšiť, vzhľadom k dodávkam a množstvu vakcín.

 1. V prípade akejkoľvek nežiaducej príhody, ktorú po očkovaní spozorujete, túto udalosť ihneď oznámite svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ju vyhodnotí, odporučí ďalší postup a udalosť zahlási.
 2. Pozor! Chránení ste najskôr 7 dní po podaní druhej dávky. (tuby mohol ísťešte obrázok,nejakho formuláry na webw kde sa akozeprihlasuju, aj kalendár – ze treba cakať 7 dní ešte na tu ochranu vakcíny pre organizmus.)

 ČO po očkovaní?

 • chráňte sa naďalej pred možnou nákazou – telo sa potrebuje vysporiadať s vakcínou, aby si vytvorilo imunitu, navyše I. dávka nechráni 100%.
 • ako aj po niektorých iných očkovaniach, sa neodporúča väčšia fyzická záťaž aspoň počas prvých 2-3 dní.
 • v rámci opatrnosti sa neodporúča ani príliš dlhé cestovanie
 • zaočkovaný by sa všeobecne mal, ak je to možné, vyhnúť veciam, ktoré predstavujú pre organizmus záťaž navyše
 • ak je to možné, treba si dopriať dostatok spánku
 • kvalitnú stravu s obsahom prirodzených probiotík, pretože kondícia čreva má vplyv na imunitnú odpoveď organizmu.
 • nemal by tiež užívať alkohol, ktorý znižuje funkciu imunitného systému a môže tak znížiť účinok vakcín

Môžem sa očkovať keď som TEHOTNÁ?

 • očkovanie proti COVID-19 nie je v tehotenstve a pri dojčení kontraindikované, to znamená, že aj tehotné či dojčiace ženy sa zaočkovať môžu.
 • so stúpajúcim používaním vakcín vo svete stúpa aj počet údajov, ktoré máme k dispozícii a doteraz nebolo preukázané osobitné zdravotné riziko pre matku či pre dieťa.
 • očkovanie v tehotenstve alebo pri dojčení je však potrebné individuálne skonzultovať s ošetrujúcim lekárom, ktorý pozná celkový zdravotný stav pacientky.
 • tehotenstvo patrí medzi rizikové faktory vážneho priebehu ochorenia COVID-19 a tiež zvyšuje pravdepodobnosť predčasného pôrodu.
 • niektoré krajiny preto pristúpili k prioritnému očkovaniu tehotných žien.
 • očkovanie sa všeobecne odporúča najmä tým tehotným a dojčiacim ženám, u ktorých existujú aj iné rizikové faktory pre závažný priebeh ochorenia COVID-19 (hypertenzia alebo iné kardiovaskulárne ochorenia, diabetes, obezita a podobne).
 • v prípade, že sa po konzultácii s lekárom rozhodnete zaočkovať počas dojčenia, nie je potrebné dojčenie prerušiť.
https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/vsetko-o-ockovani