Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

11.03.2020 21:20

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020.pdf (232908)