Špeciálna výstava Slovakia MOLOSS Clubu

25.04.2016 22:12

https://www.molossclub.sk/uvod.htm

posudzovateľ: Sergej Vanža
zodpovedná p. Ivana Dobranská
 
Možnosť online prihlasovania je na adrese:
https://www.dogshow.sk