Špeciálna výstava Slovakia MOLOSS Clubu

24.04.2015 11:21

Posudzovatelia:
 
Milan Biroš: Boerboel a Estrelsky pastiersky pes
Marián Prieloha: ostatné plemená