Prerušenie dodávky el. energie

16.11.2022 21:02

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa dodávka el. energie v obci Nenince bude prerušená nasledovne od 7,30 do 15,30:

 

22. novembra 2022, v utorok: Hlavná ulica 27, 58-96, 125, 154, 155,526, Madáchova 28, Mikszáthova 1 a záhradkárska osada č. 2

23. novembra 2022, v stredu: Hlavná ulica 24-56, 97-125, 234, 238, 640, Madáchova 1-29, Pažitná 2-32, Školská ulica 54, Petofiho 154, Mikszáthova 61 a záhradkárska osada č. 1

24. novembra 2022, vo štvrtok: ulice Konopisková, Horná, Dolná, Kostolná, Osadná