Prerušenie dodávky el. energie 23.2.2024

21.02.2024 16:27

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 23. februára 2024, piatok, bude prerušená dodávka el.energie v obci Nenince od 7,30 hodiny do odstránenia poruchy na uliciach Školská, Madáchova, Hlavná č. domu 152,153, od 234 do 238 a č. 640.

Prerušenie distribúcie el.energie- 23.2.2024 - Áramszolgáltatás szünetelése 2024.2.23.pdf (542155)