Pozvánka 25.11.2022

23.11.2022 11:31

Starosta obce Nenince pozýva občanov obce na slávnostné ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Nenince, ktoré sa uskutoční

25. novembra 2022, v piatok, so začiatkom o 18,00-tej hodine vo veľkej sále Obecného domu Neninciach. Každého záujemcu srdečne očakávame.