Oznámenie o prerušeni distribúcie elektriny 17.06.2020

19.05.2020 18:48

Áramszolgáltatás szüneteltetése 17.06.2020 - Prerušenie dodávky el. energie 17.06.2020.pdf (743456)