Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 19.3.2020

19.03.2020 10:40

karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020.pdf (392085)