NÍZKOPRAHOVÉ OČKOVANIE - 3.1.2022 + rozpis očkovania VKOC a VOS BBSK - 1. týždeň (2022)

31.12.2021 11:42

Intervenčný tím MZSR v spolupráci so Zdravými regiónmi a Záchrannou zdravotnou službou SR bude dňa 03.01.2022 v priestoroch Športovej haly vo Veľkom Krtíši, v čase od 9:00 hod. – 14:00 hod. realizovať  nízkoprahové očkovanie pre prihlásených, ale aj pre neprihlásených obyvateľov okresu Veľký Krtíš.

 

Termíny očkovania:

 

9:00 hod. – 9:30 hod.                     - obce Suché Brezovo; Horné Strháre; Senné; Želovce

 

9:30 hod. – 10:00 hod.                  - obce Bátorová; Nenince; Čebovce; Vinica; Kosihovce; Kováčovce; Malá Čalomija; Slovenské Ďarmoty; Kiarov; Nová Ves; Šuľa

 

10:00 hod. – 10:30 hod.                - obce Dačov Lom; Veľké Zlievce; Malé Zlievce; Pôtor aj Žihľava; Dolné Plachtince; Stredné Plachtince; Horné Plachtince; Príbelce; Obeckov

 

10:30 hod. – 11:00 hod.                - obce Dolná Strehová; Vieska; Modrý Kameň

 

11:00 hod. – 13:00 hod.                - mesto Veľký Krtíš

 

13:00 hod. – 14:00 hod.                - NEPRIHLÁSENÍ

 

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali takto určené časy, aby sme sa vyhli nekontrolovateľnému davu a zbytočným nepríjemnostiam. Vopred ďakujeme za Vašu ohľaduplnosť a toleranciu. 

 

 

 

Prajem Vám pekný deň a buďte zdraví...

 

 

Ing. Blanka Šuloková

 

Vedúca odboru krízového riadenia  | Okresný úrad Veľký Krtíš

 

BBSK_ockovanie_VKOC_VOS_1_2022.pdf (283749)