MZ SR: Nové opatrenia

17.01.2022 19:55

Dobrý deň.
 
V najbližších týždňoch sa očakáva nástup nového variantu Omikron. Vláda SR preto na dnešnom rokovaní schválila nový súbor opatrení, tzv. covid manuál, na základe ktorého pripraví Úrad verejného zdravotníctva
 SR vyhlášky. Do platnosti vstúpia v stredu 19. januára 2022. V prílohe nájdete aktuálnu prezentáciu o epidemiologickej situácii a zhrnutie nových opatrení.

 
Opatrenie, ktoré sa zavádzajú budú celoslovenské. Ich základnou charakteristikou je, že nedochádza k uzatváraniu ekonomiky. Otvárajú sa aj doteraz uzatvorené služby a povoľujú ďalšie aktivity, no s jasne definovanými
 podmienkami pre ich fungovanie. Zároveň sa nanovo definujú niektoré režimy a pribúda režim OP+.
 
Vzhľadom na vysokú infekčnosť variantu Omikron sa pristupuje k úprave podmienok pre režim „OČKOVANÝ“ a „PREKONANÝ“.
 
Od 19. januára 2022 sa
skracuje doba pre režim „PREKONANÝ“ na 90 dní od odberu PCR metódou.
 
Od 1. februára 2022 sa skracuje doba pre režim „OČKOVANÝ“ na 9 mesiacov od podania poslednej dávky. Zoačkovanie tzv. booster dávkou predĺži interval o ďalších 9 mesiacov.
 
 
 
Definícia režimov
 
Základ
-     bez nutnosti preukazovať sa statusom o očkovaní, testovaní alebo prekonaní
 
OTP
-      plne zaočkované
-      testované (72h PCR/48h Ag od odberu)
-      po prekonaní Covid-19 (max. 90 dní od pozitívneho PCR testu)
 
OP
-      plne zaočkované
-      po prekonaní Covid-19viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak bola podaní do 180 dní od prekonania)
-      po prekonaní Covid-19 (max. 90 dní od pozitívneho PCR testu)
-      deti do 12 rokov a 2 mesiacov
-      dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby s platným certifikátom a platným testom (72h PCR/48h Ag od odberu)
 
OP+
-      plne zaočkované + booster dávka
-      plne zaočkované + po prekonaní Covid-19 (max. 180 dní od odberu PCR)
-      plne zaočkované + test (72h PCR/48h Ag od odberu)
-      po prekonaní Covid-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak bola podaní do 180 dní od prekonania) + test (72h PCR/48h Ag od odberu)
-      po prekonaní Covid-19 (max. 90 dní od pozitívneho PCR testu) + test (72h PCR/48h Ag od odberu)
-      deti do 12 rokov a 2 mesiacov + test (72h PCR/48h Ag od odberu)
-      deti od 12 rokov a 2 mesiacov do 18 rokov a 2 mesiacov s plným zaočkovaním + test (72h PCR a LAMP/48h Ag od odberu)
-      dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby s platným certifikátom + test (72h PCR a LAMP/48h Ag od odberu)

 

Opatrenia Omikron a Epidemiologicka situacia_220112.pdf (809270)
Opatrenia Omikron.pdf (284526)