Mimoriadne obmedzenie pohybu po celej krajine, veľké opatrenia počas Veľkej noci 8.4.2020 – 13.4.2020

08.04.2020 12:04

Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika od 8. apríla 2020 do polnoci do 13. apríla 2020 do polnoci /streda až pondelok/ sú platné mimoriadne opatrenia v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania obyvateľov!!!

ZAKAZUJE SA: ZHROMAŽĎOVAŤ SA S INÝMI OSOBAMI OKREM OSôB, KTORÉ ŽIJÚ V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI!!!

AKÝKOĽVEK POHYB NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH OKREM VÝNIMIEK.

VÝNIMKY SA VZŤAHUJÚ NA:

  • OSOBY, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikateľov, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti!
  • OSOBY, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu , na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá V RÁMCI OKRESU!
  • OSOBY, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o detí alebo zvieratá v rámci okresu!
  • OSOBY, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty v rámci jedného okresu!
  • OSOBY, ktoré pôjdu do zdravotného zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom, si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby!
  • OSOBY, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu a iba s rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v jednej domácnosti!
  • OSOBY, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby!
  • OSOBY, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci jedného okresu!

POLICAJNÉ HLIADKY SPOLOČNE S PRÍSLUŠNÍKMI OZBROJENÝCH SÍL BUDÚ DôKLADNE KONTROLOVAŤ OSOBY, KTORÉ SA BUDÚ POHYBOVAŤ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH V RÁMCI ORKESU, preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko mal pri sebe doklad totožnosti!

Vážení spoluobčania! Poprosím Vás o dodržanie uvedených opatrení aj cez Veľkonočné sviatky!! ZOSTAŇTE DOMA!! Povinne noste rúška!! Pri nákupoch a komunikácií dodržiavajte doporučený odstup od seba min. 1,5 m!!

PRAJEM VÁM VŠETKÝM POHODOVÉ, V ZDRAVÍ PREŽÍVANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY V KRUHU NAOZAJ LEN SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH ČLENOV RODINY!!!

 

Ladislav Híves, starosta obce Nenince