Harmonogram triedeného zberu odpadov

12.03.2019 11:26

Ako správne triediť odpad?

 

KOVOVÉ OBALY – ČERVENÉ VRECIA

PATRIA SEM: Konzervy a plechovky od nápojov, kovové vrchnáky fliaš, obaly zo sprejov, teda spreje samotné bez plastových vrchnákov, či dávkovačov = tie vhoďte do plastu. Kovový šrot, staré kľúče, visiace známky apod.

NEPATRIA SEM: výrobky vyrobené z viacerých materiálov s prevahou kovu, resp. plechu. Kovové obaly vrátane obsahu. Obsah vyprázdnite u vás doma a prázdny obal je možné recyklovať.

 

SKLO – ZELENÉ VRECIA –pri odovzdávaní skla je najlepšie sklo nerozbiť na drobné črepy.

PATRIA SEM: sklenené fľaše, poháre, nádoby, obaly a predmety zo skla, sklenené náhrobné kahance.Teda čisté obaly bez obsahu.

NEPATRIA SEM: porcelán, zrkadlá, obrazovky z PC a TV, autosklo a drôtené sklo, žiarovky a žiarivky.

 

PAPIER – MODRÉ VRECIA –  je vhodný papier suchý, čistý a bez ďalších prímesí.

PATRIA SEM: zošity, časopisy, letáky, papierové vrecká, papierové obaly na vajíčka, katalógy, plagáty,noviny, krabice z tvrdého papiera. Ak má krabica fóliové okienko, prosím vytrhnite fóliu a zahoďte ju do komunálneho odpadu /kuka nádoba/.

NEPATRIA SEM: papier s hliníkovou fóliou, vrstvené obaly, kuchynské utierky – jednak sú použité a vyrábajú sa z PET fliaš a nie z papiera, použitý papier na pečenie, PLIENKY!!!

 

PLASTY- ŽLTÉ VRECIA  sú recyklovateľné len obmedzene. PET fľaše: povoľte vrchnák, vypustite vzduch stlačením fľaše, potom uzáver zatvorte. Vypustením vzduchu z fľaše sa Vám do vreca zmestí viac fliaš ako predtým!

PATRIA SEM: PET fľaše od nápojov, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, obaly z pracích gélov a práškov,šampónov a gelov, bedničky, bandasky a vedrá aj s vrchnákmi, neznečistené priehľadné fólie, sáčky a igelitky, priehľadné mikroténové sáčky a fólie, kelímky od jogurtov, margarínov a smotán, ktoré sú zvnútra biele, jednorázové poháre, taniere a príbory, plastový záhradný nábytok, ktorý už doslúžil, lavóre, vaničky, odkvapkávače na riad, autíčka, bábiky, plastové vedrá. Sem patria aj viacvrtvové materiály -tetrapaky z mlieka, džúsov.

NEPATRIA SEM: plastové obaly  z vajíčok, vlnité krytiny, odpadové a vodovodné potrubia, farebné sáčky a fólie, igelitky, obaly zo sladkostí  keksíkov, cestovín, strukovín, nafukovacie bazény,guma a čokoľvek z nej vyrobené, bandasky z motorového oleja a pohonných hmôt,

vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, plastové okná, sprchové vaničky, hrubo znečistené plasty.

 

NA STIAHNUTIE:
Ako_správne_triediť_odpad.pdf (255933)
Harmonogram.pdf (175207)