Elektronická adresa obce

18.10.2019 19:07

Doručovanie žiadostí o voľbu poštou :

elektronická adresa: ocunenince@centrum.sk

Informácie o podmienkach hlasovania poštou:

https://www.minv.sk/?nr20-posta2

 

Elektronická adresa obce.pdf (71762)