Deň obce Nenince 2022

05.07.2022 13:02
Starosta obce Nenince a obecné zastupiteľstvo Vás srdečne pozývajú na Deň obce Nenince s nasledovným programom:
11:00 – Slávnostná sv. omša v kostole Dobrého Pastiera
15:30 – Otvorenie
Program žiakov miestnej materskej a základnej školy
Program žiakov základnej umeleckej školy
16:30 – Príhovor starostu obce
17:00 – Moderné tance v prevedení miestnych školáčok
17:05 – Predstavenie miestnych mladých citaristov,
Neninskí citaristi
PANNÓNIA hosťovská citarová skupina
18:15 – Zábavná hudba – Mulatós Sanci
19:00 – Losovanie cien tomboly
20:30 – Hosť večera HEVESI TAMÁS
21:15 – Koncert rockovej skupiny FLASHJET
22:15 – Zábava do rána so skupinou POLYSTYLE
Miesto: Amfiteáter- staré futbalové ihrisko
Sprievodné programy: skákací hrad, cukrová vata...
Starosta obce Nenince a zastupiteľstvo obce praje každému účastníkovi príjemnú zábavu.
Zmena programu vyhradená!
https://fb.me/e/53BLxvxGU