Alapiskola és Óvoda, Nenince - Lukanénye

Cím: Školská 50, 991 26 Nenince

Telefon: 047 / 487 81 19
e-mail:   zssms.nenince@gmail.sk
Web: www.zssmsnenince.webnode.sk

Igazgató:  Mgr. Eva Balážová