Újdonságok

Értesítő COVID-19 / 6.11.2020

2020.11.06 14:14

A nagykürtösi munkaügyi hivatal rendelkezése

2020.10.29 19:15

Harmonogram 31.10, 1.11

2020.10.29 19:13

Közös felelőség

2020.10.28 09:54

Kormányhivatal határozata 2020.10.22

2020.10.24 18:03

Uznesenie vlády SR 22.10.2020 - Kormányhivatal határozata 2020.10.22.pdf (202,8 kB)

Kijárási tilalom

2020.10.23 10:24

Országos Tisztifőorvosi Hivatal rendeletei 2020.10.15-től

2020.10.19 18:15

final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf (138,9 kB)
Manual_pre_sport_15_10_2020.pdf (119,7 kB)
final_opatrenia_ruska_15_10.pdf (111,1 kB)
 

A Tűzoltóság Nagykürtösi Járási Igazgatóságának felhívása

2020.10.19 18:12

Vážení občania,

 

s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

 

Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

 

a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo

spotrebiče na kvapalné palivá

b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

 

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

 

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

 

 

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to

nezvládnete sami nechajte to na odborníka - kominára

Vykurovanie - brožúrka.pdf (485,1 kB)
Usmernenie.pdf (976,3 kB)

 

Rendelkezés sertéstenyésztés regisztrációról

2020.10.13 19:42

Áramszolgáltatás szüneteltetése 12.10.2020

2020.10.10 19:46

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.10.2020.pdf (720,4 kB)

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>