Újdonságok

Ingatlan adók és befizetések

2019.11.21 19:29

Parkolás korlátozása

2019.11.20 20:02

Tájékoztató a kisebbségi nyelv hivatali használatának lehetőségéről

2019.11.20 19:52

Megtekintés, letöltés:

Tájékoztató a kisebbségi nyelv hivatali használatának lehetőségéről.pdf (542934)

Információ - Sertéspestis

2019.09.02 17:45

A Nagykürtösi Regionális Állatorvosi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (RVPS) igazgatója, MVDr. Zdenek Medveď figyelmezteti a sertéstenyésztőket, hogy a nem regisztrált tenyészeteket haladék nélkül regisztráltassák. Mivel  Szlovákiában már beigazolódott az afrikai sertéspestis előfordulása, szigorították a ragály elleni védekezés feltételeit. A Nagykürtösi Járás az erősen rizikós térségekhez lett sorolva.

    A sertéstenyésztők és vadászok számára kiadott intézkedéseket szigorúan be kell tartani. Szigorúan tilos ismeretlen, magyar, lengyel és egyéb nem legális tenyészetekből az élő sertések vásárlása.

     Az élő seretések bármilyen szállítása és eladása a nagykürtösi járáson belül és kívül állatorvosi jóváhagyás nélkül és a Regionális Állatorvosi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet értesítése nélkül  büntetőjogi elbírálás alá kerül. Minden elhullott sertést állatorvosnak kell kivizsgálni és kötelező a levett minta leadása a Regionális Állatorvosi és Élelmiszer-biztonsági Felügyeletnél, hogy kizárható legyen az afrikai sertéspestis előfordulása.

     Az a nem regisztrált sertéstenyésztő akinek a tenyészetében előfordul az afrikai sertéspestis nem lesz kártalanítva, sőt pénzbeli büntetéssel lesz szankcionálva, amelynek összege az adott községben levő tenyésztők számától függ.  

tel. 047/48 12 999

 

Africký mor ošípaných.pdf (7077904)

Beszámoló a 16.ik nemzetközi kulturális találkozóról

2019.08.01 18:57

Beszámoló a 16.ik nemzetközi kulturális találkozóról, amelyre községünkben

2019. július 27-én került sor.

 

Úgy mint előző évekhez hasonlóan, 2019-ben is sor került Lukanénye községben a nemzetközi kulturális találkozóra, amelyről nem hiányozhatott községünk 4 testvértelepülés delegációja sem, mégpedig az erdélyi Gyergyócsomafalváról, a magyarországi Dányból, Ráckevéről és Baktalórántházáról. A vendégek  már a pénteki napon megérkeztek, akiket Hives László községünk polgármestere üdvözölt és közösen a helyi képviselő testület tagjaival szórakoztató esti programon vettek részt.

A találkozó fő napja a szombat volt, amely szentmisével kezdődött a helyi plébánia templomban. Ez után a vendégsereg ünnepi ebéden vett részt a helyi kultúrházban. A program a helyi szabadtéri szinpadon folytatódott.

A program helyi és külföldi fellépők  - zenészek és táncosok - műsorából volt összeállitva.

A helyi alapiskola és művészeti iskola diákjainak fellépése után bemutatkozott a magyarországi Pannónia citerazenekar, Veres Mónika és Oláh Gergő zenés műsort adtak valamint a vidám zenés produkcióval lépett szinpadra a budapesti Két szoknya egy nadrág társulat, amely elnyerte a közöség nagy tetszését.

Az esti órákban a helyi FlashJet rock zenekar zenélt. A program utcabállal zárult amelyen az Átrium zenekar húzta a talp alá valót.

A szines kulturális programon kivül minden résztvevőnek gazdag megvendégelés volt készitve , a helyi lakosoknak ingyenesen sült kolbász és üditő volt osztva.

A 16-ik nemzetközi kulturális találkozó kitűnően zárult, a tamogatók jóvoltából, akiknek ezúton is nagy köszönet jár.

A projekt fő támogatója:


16.ik Nemzetközi kulturális találkozó

2019.07.06 18:53

Tűzvédelem 2019 nyár

2019.07.03 11:05

       A Nagykürtösi Járási Tűzoltó Parancsnokság a tartós száraz meleg időjárás miatt

       fokozott tűzveszélyt hirdet az egész járás területén 2019. július 2-tól a    

                                                    visszavonásig.

Ezalatt az idő alatt mindenki köteles betartani az érvényes tűzvédelmi előírásokat.

Tilos minden polgár számára:

- a növények, bokrok és fák égetése, meggyújtása,

- dohányozni a fokozott tűzveszély területén,

- nyílt lángot használni,

- tüzet rakni az erdőkben és azokon a helyen, ahol könnyen átterjedhet a tűz, vagy magas a tűzeset kialakulásának veszélye.

Az erdőtulajdonosok kötelesek

- biztosítani az erdők területén az ellenőrzést,

- biztosítani a megfelelő tűzvédelmi eszközöket a kijelölt helyeken,

- karban tartani az erdőbe vezető utakat, és a vízlelő helyeket, hogy szükség esetén a vízhez és  a tűzhöz is oda lehessen jutni a tűzoltó technikával,

- az erdei épületek közeléből eltávolítani a fokozottan tűzveszélyes anyagokat és a kijelölt helyeken a tűzvédelemhez szükséges szerszámokat kell tartani,

- a fafeldolgozásban használt gépjárműveket ellátni hordozható tűzoltó készülékekkel és hatásos szikrafogóval,

- tűzvédelmi övezeteket kialakítani.

Rendőrségi felhívás

2019.07.03 11:03

Tisztelt polgárok,

itt van a nyári turista szezon, a szabadságok és a nyári szünidő ideje. Hogy az önök nyarát se rontsa el semmi, fokozottan ügyeljenek gyermekeikre és vagyontárgyaikra. Az említett időszakban a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma is jelentősen megemelkedik. Ezek a bűncselekmények általában a vagyontárgyak és fiatal-, illetve időskorú személyek ellen irányulnak. Különös elővigyázatosság szükséges a fürdőzésnél, hogy megelőzzük a fulladásos tragédiákat, valamint figyeljenek hogy ne kerülhessen sor gyermekeik eltűnésére.

A vagyonvédelem keretein belül figyeljenek házaikra, pincéikre és egyéb tulajdonukban levő ingatlanaikra. Ne kerüljék el figyelmüket a közösségükben megjelenő idegenek. Különösen gyanúsak lehetnek a házaló eladók akik sok esetben csalták ki vagy lopták el főleg az idős emberek pénzét. A csalók különböző trükkökkel csalják ki a jóhiszemű polgárok pénzét, mint pénzváltás, nyeremény kifizetése, pénz visszatérítérítése a villanyszámlából, gázszámlából és hasonló hazugságok.

Vagyonukat lássák el megfelelő biztonsági berendezésekkel és hosszabb idejű eltávozásukkor otthonukból kérjék meg szomszédjaikat, ismerőseiket vagy rokonaikat, hogy nézzenek rá ingatlanukra és rendszeresen ürítsék ki postaládájukat.

Ne hagyjanak udvarukon látható helyen kerékpárokat, fűnyírókat és egyéb értékes dolgokat, amelyek könnyen lopás tárgyává válhatnak. Lakóházaik kulcsát eltávozáskor vigyék magukkal és ne dugdossák lakóházuk közelében, mert számtalan esetben jutottak be a károsultak házaiba a bűnelkövetők az eldugott kulccsal.

Felhívhatják önöket ismeretlen személyek, hogy hozzátartozójuk balesetet szenvedett és pénzre van szüksége valamilyen műtéthez. Ilyen esetekben mindíg hívják fel az érintett hozzátartozót és a csalást jelentsék a 158-as telefonszámon.

 

Középszlovákiai villamos művek értesitése 18.6 és 20.6

2019.06.16 13:51

18.6.2019 :

20.6.2019:

Pályázati felhívás igazgatói tisztség betöltésére

2019.04.30 10:08

LETÖLTÉS, megtekintés pdf formátumban: Pályázati felhívás igazgatói tisztség betöltésére.pdf (549566)

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>