Voľby do NR SR 2020

Informácia pre voliča

14.11.2019 14:25
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý...

Elektronická adresa obce

18.10.2019 19:07
Doručovanie žiadostí o voľbu poštou : elektronická adresa: ocunenince@centrum.sk Informácie o podmienkach hlasovania poštou: https://www.minv.sk/?nr20-posta2   Elektronická adresa obce.pdf (71762)  

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

18.10.2019 19:04
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na adresu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odbor volieb, referenda...

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

18.10.2019 19:04
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb...