Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

03.09.2018 13:29

Vážení Neninskí voliči  !
Ako už isto viete Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018

 

Strana maďarskej komunity  (SMK-MKP) Nenince-Lukanénye, na svojej  členskej schôdzi, dňa  3.augusta 2018  určil kandidátov do volieb orgánov samosprávy v obci Nenince.

Na obsadenie funkcie starostu obce Nenince, tajnými voľbami doporučuje  kandidáta:   
                                                        

                           Ladislava Hívesa, bytom ulica Osadná č.312/47 , Nenince.

                  

Za poslancov obecného zastupiteľstva za SMK-MKP Nenince-Lukanénye, tajným hlasovaním doporučuje nasledovných kandidátov : 

Baška Ladislav ml.

Ing. Gyurkovics Jozef

Tóth Ladislav 

Varga Zoltán

Bc.Török Terézia 

Kuzma Zoltán ml.

Nemčok Robert

Škerlec Štefan ml. 

Soós Sándor

 

Poďakovaním členskej schôdzi za dôveru aj v mene kandidátov do volieb miestného zastupiteľstva verím tomu, že aj s Vami spoločne chceme naďalej jeden druhému POROZUMIEŤ A POMÁHAŤ.

                                                 

                                                                    Híves Ladislav

                                                Predseda SMK-MKP Nenince-Lukanénye