Tűzvédelem 2019 nyár

2019.07.03 11:05

       A Nagykürtösi Járási Tűzoltó Parancsnokság a tartós száraz meleg időjárás miatt

       fokozott tűzveszélyt hirdet az egész járás területén 2019. július 2-tól a    

                                                    visszavonásig.

Ezalatt az idő alatt mindenki köteles betartani az érvényes tűzvédelmi előírásokat.

Tilos minden polgár számára:

- a növények, bokrok és fák égetése, meggyújtása,

- dohányozni a fokozott tűzveszély területén,

- nyílt lángot használni,

- tüzet rakni az erdőkben és azokon a helyen, ahol könnyen átterjedhet a tűz, vagy magas a tűzeset kialakulásának veszélye.

Az erdőtulajdonosok kötelesek

- biztosítani az erdők területén az ellenőrzést,

- biztosítani a megfelelő tűzvédelmi eszközöket a kijelölt helyeken,

- karban tartani az erdőbe vezető utakat, és a vízlelő helyeket, hogy szükség esetén a vízhez és  a tűzhöz is oda lehessen jutni a tűzoltó technikával,

- az erdei épületek közeléből eltávolítani a fokozottan tűzveszélyes anyagokat és a kijelölt helyeken a tűzvédelemhez szükséges szerszámokat kell tartani,

- a fafeldolgozásban használt gépjárműveket ellátni hordozható tűzoltó készülékekkel és hatásos szikrafogóval,

- tűzvédelmi övezeteket kialakítani.