AZ MKP PLATFORM JÁRÁSI KONFERENCIÁJA A NAGYKÜRTÖSI JÁRÁSBAN

2022.04.11 20:02

2022. április 8-án, a Lukanényében megtartott, az MKP járási platform tisztújító konferenciájának megválasztott elnöksége, csatlakozva a Szövetség MKP Platformjának Nyilatkozatához - támogatásáról biztosítja a platform elnökének, Berényi Józsfenek és az elnökségnek azon erőfeszítéseit, hogy következetesen, az elmúlt több mint 20 év nemzeti-konzetvartív politizálása mellett hitet tegyünk és támogassuk azt.

Továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy az MKP Platform alulról, demokratikus alapokra építkező része legyen a pártmak, és hogy a közös egységet csak a kölcsönös bizalomra és a társadalomban elfoglalt súlyunknak megfelelően lehet építeni. Kiállunk a Szövetségben azon értékek megtartása mellett, mint az Isten-haza-család, melyek ezt a közösséget az elmúlt több mint 100 évben megtartották, lehetőséget teremtve ezzel a mai generációknak ahhoz, hogy ma legyen kit és hol képviselniük a politika életben.

A Magyarországon megtartott legutóbbi parlamenti választások megerősítettek minket abban a meggyőződésünkben, hogy a nemzeti alapú politizálásnak van helye és jövője, az európai közösségeken belül és ebben a mi helyünket és feladatainkat is megtaláljuk.

Elutasítjuk a felelőtlen és megalapozatlan nyomásgyakorlást, mely kényszerlépésekre és súlytalan, sokszor a választóink érdekeit és támogatását is nélkülöző politkai alkukat helyezik előtérbe a tisztességes és társadalmi súlyunknak megfelelő döntések helyett. A mi célunk nem a pozíciók, és a választók többségének politikai támogatását nélkülöző egyezségek megteremtése, hanem a szülőföld, és az itt élők valós problémáinak megoldása, azok érvényesítése helyi, regionális és országos szinten.

Csak a társadalmi pluralitás súlyának megfelelő, erős alapokon és a nemzeti megmaradás felvállalásával létrejövő politiázálás megteremtésében vagyunk és leszünk partnerek a Szövetség járási struktúráinak, vezetésének kialakításában, hogy olyan embereket bízzunk meg helyi és járási szinten politikai pozíciók betöltésére, akik élvezik a helyi és regionális közösségek támogatását, és eddigi munkásságukkal és életükkel már bizonyították ez irányú elkötelezettségüket.

Lukanénye 2022. április 8.

A megválasztott, új járási MKP platform vezetősége:

JÁRÁSI ELNÖK: HRUBÍK BÉLA


A JÁRÁSI ELNÖKSÉG TAGJAI:

CZIBULYA MÁRK

GÖMÖRY LÓRÁNT

HÍVES LÁSZLÓ

JÁMBOR LÁSZLÓ

KUZMA TAMÁS

RÉGI ANIKÓ

TÓTH LÁSZLÓ

VÍZI MÁRIA