Udalosti

Nyugdíjas est

23.11.2013 14:30
<< 1 | 2

Aktuality

Informácie pre voliča

10.10.2017 15:38
  Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky...

14. Deň obce Nenince - Program

25.07.2017 13:58

Základná umelecká škola

16.06.2017 10:16

Vývoz komunálného odpadu

01.01.2017 10:51
HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU rok 2017 OBEC NENINCE Dátum Deň 2017. január 9. Pondelok 2017. január 30. Pondelok 2017. február 20. Pondelok 2017. marec...

Špeciálna výstava Slovakia MOLOSS Clubu

25.04.2016 22:12
http://www.molossclub.sk/uvod.htm posudzovateľ: Sergej Vanža zodpovedná p. Ivana Dobranská   Možnosť online prihlasovania je na adrese: http://www.dogshow.sk

Elektronická adresa

10.12.2015 14:41
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :   ocunenince@centrum.sk    

Výberové konanie

15.06.2015 11:55
Obecné zastupiteľstvo v Neninciach v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uzanesenia Obecného zastupiteľstva v Neninciach zo dňa 12.6.2015 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Nenince.   Podrobnosti...

Špeciálna výstava Slovakia MOLOSS Clubu

24.04.2015 11:21
Posudzovatelia:   Milan Biroš: Boerboel a Estrelsky pastiersky pes Marián Prieloha: ostatné plemená

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nenince

09.12.2014 09:17

Výsledky komunálnych volieb 2014

18.11.2014 09:11
Výsledky volieb starostov 2014: Kuzma Zoltán-427 Miškey József-241 Juraj Boldog-107 Darina Antolíková-67 Attila Antolík-21   Poslanci: Terézia Töröková, SMK-MKP , 483 Jozef Gyurkovics, SMK-MKP , 471 Karol Görög, nezávislý , 470 Gabriel Katyi, NOVA , 449 Darina...
1 | 2 | 3 >>